From Soldier to Soldier

Varje gång du köper ett "From Soldier to Soldier"-smycke skänker Aagaard 10% till förbundet.
Varje gång du köper ett "From Soldier to Soldier"-smycke skänker Aagaard 10% till förbundet.

Foto: Precious/Mattias Thuvander

2014 fick förbundet 412.000:-
Läs Pressmeddelande här!

2012 fick förbundet 750.000:-
2013 fick förbundet 560.000:-

Aagaard stödjer även fortsättningsvis SVF med 10 procent av försäljningspriset på alla armband som säljs i Sverige. ”När vi ser hur utvecklingen har sett ut i Danmark, England och USA, där armbanden säljs till förmån för lokala stödorganisationer, så tror vi att framgången fortsätter även i Sverige. Befolkningen vill ge sitt stöd – och From Soldier to Soldier-armbanden tillgodoser en konkret önskan att visa solidaritet i ett uttryck av bra design. Därför tror vi att framgången kommer att hålla i sig”, säger Thomas Dusinius Pedersen.

Historien
Idén till smycket "From Soldier to Soldier" fick smyckedesigner Claus Scheelke när en bekant, Stefan Hylleborg, kom hem från sitt uppdrag som soldat, med ett handgjort armband som gjorts i tjänsten till förmån för en förolyckad soldat.

Armbandet var flätat av fallskärmslina och hade ett lås som bestod av en uniformsknapp.

Claus Scheelke blev tagen av historien och bad om att - tilsammans med Aagaard - få lov att utvekla idén och sätta smycket i produktion. Det flätade armbandet är fortfarande gjort av riktig fallskärmslina med lås i silver eller guld.
Uppdaterad: 2014-10-03
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå