Sveriges Veteranförbunds Hedersvakt

Hedersvakten är en grupp frivilliga Veteraner som åtagit sig Förbundets önskan om att närvara och hedra olika ceremonier och högtider med anknytning till Veteranverksamhet.
Från vänster, hedersvakt på FN-dagen i Stockholm 2017 och till höger hedersvakt vid Kenneth Brunows begravning 2014
Hedersvaktens uppgift är även att representera de Veteraner som fått betala det yttersta priset för den fred de kämpade för, vara en symbol för dem som inte har möjlighet att dela dessa stunder med oss andra. De uppträder i respektabel klädsel och med eventuella tillhörande missions kännetecken och tillbehör.

Hedersvakten startades 2013 som ett intiativ av Lars-Göran Nyholm och har sedan dess vuxit till att vara 12 personer spritt över landet, tanken är att vi skall finnas och kunna representera i hela Sverige. I början av 2018 överlämnade Lars-Göran ansvaret som sammanhållande för Hedersvakten till Magnus Kardin som på uppdrag av Generalsekreterare för Veteranförbundet har att sköta och fördela Hedersvaktens uppdrag.

Huvudsakliga uppdrag:
  • Begravningar – Det kan vara både någon som har omkommit i tjänst men även en veteran som har somnat in av naturliga orsaker.
  • Veterandagen – Veterandagen 29:e maj firas mer och mer runt om i landet och där är vi ofta med vid ceremonierna.
  • FN-Dagen – Högtidlighållandet av FN-Dagen 24 oktober har även det ökat vad gäller evenemang runt om i Sverige
  • Invigningar av monument, träffpunkter eller andra verksamheter för veteraner
Om hedersvaktens närvaro önskas skickar man en förfrågan till Generalsekreterare för Sveriges Veteranförbund där man förklarar varför man vill att vi skall närvara samt lämnar kontaktuppgifter så vi kan komma i kontakt med er.
Uppdaterad: 2018-04-04
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå