Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Resepolicy

Omfattning
Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och som bekostas av SVF.

Instruktion för reseräkning; För att kunna fylla i pdf:en på nätet måste du öppna den i Acrobat, i annat fall måste du skriva ut den och fylla i för hand.

Alla dokument och information hittar ni nedan:
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå