Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Medlemsundersökning 2018

Om undersökningen
Målgrupp: Sveriges Veteranförbunds medlemmar
Metod: Onlineenkät (Kantor Sifo)
Antal inbjudna: 5500 medlemmar
(E-post: 4000 medlemmar och fysiskt brev: 1500 medlemmar)
Antal intervjuer: 2177 intervjuer - Svarsfrekvens: 48%
Tidsperiod: 12 mars till 16 april 2018.

Nedan kan ni ta del och ladda ner alla dokument gällande medlemsundersökning som genomfördes 2018.


Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå