Veteranträffen ÖS Halmstad

Varje år sedan 1994 anordnar Tony och Ralle Veteranträffen ÖS i Halmstad på Ringenäs skjutfält.

2020 genomförs träffen 10-12 juli.


Varmt välkomna.
Program och mer information finns på Veteranträffens hemsida.

Arrangemanget får stöd av Sveriges Veteranförbund och Försvarsmakten.
Uppdaterad: 2020-01-24, av Pia Lagergren

Veteranmarschen och parad i Halmstad

Veteranmarschen kommer för sjätte gången att gå ut till Ringenäs efter avslutad ceremoni och parad inne i Halmstad. Bussar kommer att gå Ringenäs-Halmstad ToR, så att så många som möjligt ska kunna delta. Ca kl 13.00 går transporten tillbaka till Ringenäs och Veteranträffen ÖS.

Lördag den 13 juli 2019
Program för ceremoni och Veteranmarschen i Halmstad
10.00 - Bussarna avgår från Ringenäs.
10.30 - Samling på Stora torg i Halmstad
10.55 - Uppställning på torget
11.00 - Avmarsch mot Norre Katts Park och minnesstenen, via Storgatan, Norra vägen. 
>> Se på karta <<

11.25 - Ceremoni i Norre Katts Park, med hedersvakt, musikkår ur Hemvärnet, tal av chefen LV6 Överste Anders Svensson, SVFs förbundsordförande Sverker Göranson, korum samt medaljutdelning och kransnedläggning,
12.35 - Uppställning för avmarsch tillbaka till Stora torg 12.45.
13.00 - Bussarna går åter till Ringenäs påstigning på Hamngatan där bussarna lämnade

Veteranmarschen avgår mot Ringenäs med de som vill följa med. Alla är varmt välkomna att gå med, anhöriga, veteraner. Det blir en fin promenad på ca 12 km.
>> Se färdväg och karta <<
Uppdaterad: 2019-07-08
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå