Almedalen 2017

Förbundet deltar som förra året i Almedalen och i år med eget seminarium inom ramen för projektet Försvarspolitisk arena.
Försvarspolitisk Arena (FPA) är öppen för alla och syftar till att genom diskussioner och kunskapsöverföring skapa ett ökat medvetande hos allmänheten och politiker om försvars- och säkerhetspolitiska frågor samt frågor om samhällets krisberedskap.

I anslutning till seminarielokalen arrangerar projektgruppen Försvarspolitiskt café. Här kan alla försvars- och säkerhetspolitiskt intresserade mötas över en kopp kaffe. Caféet sponsras av DXC Technology. Pengarna går direkt till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas projekt gula bandet som stödjer våra veteraner och soldater i utlandstjänst.

Caféet är öppet måndag till torsdag 8.30 till sista seminariet. Du behöver alltså inte köpa frukost utan kom hit och stöd Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och träffa försvarspolitiskt intresserade redan på morgonen! Det finns också gott om tid före och efter seminarierna att fortsätta och fördjupa diskussionerna i vårt café.

Försvarspolitisk arena 2017 är öppen från den 2 juli till den 7 juli för seminarier och möten i en centralt placerad lokal på S:t Hansgatan11.


Förbundets seminarium 4/7 kl 11:45-12:30 "Bristande action efter Veteranutredningen diskuteras i Almedalen med Peter Hultqvist (s) och Karin Enström (m)"
>> Läs mer här <<
Uppdaterad: 2018-03-21

VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM I ALMEDALEN

Försvarsmaktens ideella samarbetsorganisationer Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Invidzonen, Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, Svenska Soldathemsförbundet håller ett gemensamt seminarium under Almedalsveckan. Seminariet går under rubriken "Den svenska veteranen – ett ansvar för alla" och kommer att ta upp frågan kring stödet för veteraner och anhöriga inom civila såväl som militära insatser utomlands.
Vem ska ansvara för veteranerna och deras anhöriga?
Hur drar vi nytta av Försvarsmaktens och ideella organisationers tidigare lärdomar?
Hur ser stödet ut före, under och efter utlandsinsatsen?

Medverkande i paneldebatten är Jan Salestrand statssekreterare Försvarsdepartementet.
Allan Widman (FP), veteranutredare och ordförande i försvarsutskottet Sveriges riksdag,
veteranerna Hugo Karlsson och Mattias med anhörig Anna.
Moderator är Kristoffer Appelquist.

När: 1 juli 2015 klockan 13:00 – 13:45
Var: Försvarspolitisk Arena, S:t Hansgatan 11
Arrangör: Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Invidzonen, Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, Svenska Soldathemsförbundet

Missa inte seminariet: Vem lyssnar på våra veteraner?
I Sveriges mest dramatiska FN-insats Kongobataljonen (1960-64), tjänstgjorde över 6 000 man, varav 19 stupade. Efter insatsen har veteranerna haft svårt att få gehör för sina upplevelser. Vem tar ansvar för att våra svenska veteraner får höras i samhället?

År 2012 åkte 20 av veteranerna tillbaka till Kongo för att bearbeta sina minnen. Resan blev till en film som visar. Efteråt diskuteras filmens innehåll.

Medverkande: Peter Hultqvist, försvarsminister. Lennart Bengtsson, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna. Anders Stach, C FM Veteranenhet, Försvarsmakten.
Moderator: Marika Griehsel, regissör

När: 28 juni 2015 klockan 17:00 – 18:30
Var: Försvarspolitisk Arena, S:t Hansgatan 11
Arrangör: Armé- Marin & Flygfilm

Varmt välkommen!
Uppdaterad: 2018-03-21
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå