Årets Veteran 2022- Christer Flor

-Jag är alldeles överväldigad av denna fina utmärkelse säger Flor vid utnämningen i mässtältet vid Veterandagsfirandet i Stockholm på söndagskvällen.
- Sverker Göranson kontaktade mig för flera månader sedan och berättade att jag blivit utnämnd till Årets Veteran av Sveriges Veteranförbund och jag har fortfarande inte kunnat smälta detta.
- Det är en stor ära och jag hoppas kunna inspirera andra.
Årets Veteran 2021 Rekyl
Christer är en uppskattad medarbetare som alltid ger det lilla extra i sitt jobb som veteran och anhörigsamordnare vid Skövde garnison.
Sveriges Veteranförbunds medaljkommitté förklarar varför de i år valde Christer Flor:
Christer Flor är känd för att föra befälet med humor och värme där det viktigaste är att lyssna och vara lyhörd för att möta de olika behov av stöd som finns bland både anhöriga och veteraner.
Christer älskar sitt jobb, är alltid positiv och glad, driven, samarbetsvillig, inlyssnande och förstående samt mycket professionell i sin yrkesroll.
Personerna runt Christer Flor, soldater, kollegor, medarbetare ur andra organisationer och inte minst veteraner och anhöriga har alla bara
positivt att säga om Flor och hans mångåriga arbete för veteraner.
-Vi har haft förmånen att lära känna honom som en av de bästa om inte, Sveriges bästa Veteransamordnare säger veteranförbundets ordförande Sverker Göranson. Medaljkommittén har gjort ett utmärkt val att utse Christer Flor till Årets veteran 2022.
Skövde Garnison och Försvarsmakten ska vara glada för att de har en sådan personligt engagerad person och kollega i sina led förklarar medaljkommittén.
Det är många andra som kan lära sig mycket av honom och han delar mer än gärna med sig av sina erfarenheter och kunskap.
Christer Flor är själv utlandsveteran vilket gör att han har en självklar helhetssyn i sitt veteranarbete och ser alltid även veteranernas anhöriga och ger dem stöd och goda råd.
Många i Christers omgivning berättar att han alltid finns till hands och ställer upp dygnet runt om det behövs.
-Jag är alldeles överväldigad över denna utmärkelse säger Christer. Nu hoppas jag att kunna sporra andra i det viktiga arbetet för våra utlandsveteraners mående säger Christer Flor Årets veteran 2022.
Uppdaterad: 2022-06-10, av Johan Mattsson
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå