Årets Veteran 2019 - Martin Neovius

Årets Veteran 2019 Martin Neovius. Foto: Kim Svensson
Martin Neovius får utmärkelsen Årets Veteran 2019 med motiveringen:

Professor Neovius har med sina innovativa studier inom psykisk ohälsa, fysisk ohälsa och socialt utfall vetenskapligt belagt att veteraner som grupp inte är mer utsatta än övriga jämförbara individer, tvärtom utmärker sig veteranerna positivt.
Resultatet av genomförda studier som omfattar samtliga svenskar som mönstrat och varit på militär utlandstjänstgöring från 1990 och framåt påvisar att veteranerna, som grupp, är en tillgång för samhället och ger oss fakta att bemöta påståenden att veteraner skulle vara en utsatt grupp i dessa avseenden. Kort sagt kan vi veteraner, tack vare professor Neouvius, har all anledning att vara ”Stolt veteran”.

Innovativa studier påvisar veteranerna som en tillgång för samhället
Sedan 2013 har Martin Neovius och hans medarbetare på uppdrag av Försvarsmakten bedrivit registerforskning inom psykisk ohälsa, fysisk ohälsa och socialt utfall.
Resultaten av studierna är mycket intressanta då de visar att veteraner som grupp inte är mer utsatta än övriga jämförbara individer. Tvärtom utmärker sig veteranerna positivt.
Alla genomförda studier återfinns på www.auxmilitary.se.
Uppdaterad: 2020-05-04, av Pia Lagergren
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå