Årets Veteran 2018 - Annicka Engblom

Foto Kim Svensson
Under en lång rad av år har Annicka Engblom varit vår röst i maktens boningar och kämpat för att synliggöra veteraner, och hennes engagemang har sträckt sig långt utöver vad man kan kräva av henne som förtroendevald riksdagsledamot.

Många gånger har hon offrat sin lediga tid med familjen för att vara tillsammans med veteranerna som kommit att bli hennes andra familj.

Under veteranmarschen och andra veteran arrangemang har hon med stort intresse lyssnat och tagit del av våra berättelser och erfarenheter.

Annika Engblom har ställt upp för veteraner i vått och torrt och visat stort och uppriktigt engagemang i veteranfrågor. Nu har hennes långa och enträgna kamp för att göra veterandagen till allmän flaggdag äntligen rönt framgång. Sveriges veteraner har nu nått samma status som Valdagen, FN-dagen och Nobeldagen! Annicka Engblom tilldelas utmärkelsen ÅRETS VETERAN och förbundets medalj i Guld!
Uppdaterad: 2018-05-29
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå