Foto: Kim Svensson - www.purpleninja.se

Årets Veteran 2017 - Tony Petersson och Raul ”Ralle” Leppälä

Utmärkelsen Årets Veteran 2017 tilldelas Tony Petersson och Raul ”Ralle” Leppälä för sitt hängivna engagemang för veteraner, som sträcker sig 24 år tillbaka i tiden fram till idag sträcker sig över 24 år. Under nästan ett kvarts sekel har de varje år sedan 1993 anordnat Sveriges och Nordens nu största Veteranträff, Östra Stranden eller ÖS i Halmstad. Från att från början ha varit ett litet tältläger på Östra Strandens camping i Halmstad, har träffen växt vuxit till ett arrangemang på Ringenäs Skjutfält med drygt över 800 besökare under 4 dagar i juli månad varje år.

Radarparet Tony och Ralle är eldsjälar som varje år gör ett fantastiskt jobb för att skapa den i särklass största tilldragelsen för veteraner, en plattform för många återföreningar och återseenden veteraner emellan. Många grupper, plutoner och kompanier har genom åren utnyttjat möjligheten här som skapas till spontana och lättsamma återträffar.

För många veteraner är Veteranträffen ÖS den viktigaste och kanske enda gången man träffar och har kontakt med sina veterankamrater under året. Här får veteraner en efterlängtad chans att träffas och ventilera händelser, tankar och känslor.
Att göra detta möjligt för så många människor och sköta det på ett så proffsigt sätt, så att alla med stolthet känner sig sedda och, hörda samt, får denna fantastiska möjlighet att bearbeta händelser, komma i kontakt med folk som kan och vill lyssna och hjälpa, som förstår vad man gått igenom, det gör att dessa två, Tony och Ralle, verkligen förtjänar utmärkelsen Årets Veteran!
Uppdaterad: 2018-05-18
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå