Foto: Kim Svensson - www.purpleninja.se

Årets Veteran 2016 - Callis Amid

Callis Amid har med stort hjärta och med stor målmedvetenhet startat och drivit kampanjen för stöd till de av Sverige lokalanställda Afghantolkar som riskerat livet och i något fall t.o.m. dött för att tjäna svenska intressen. Han har även dessförinnan under en längre tid kämpat för tolkarnas rättigheter.

Att se en veterankamrat med en sådan kämpaglöd, oförtröttligt driva en oerhört viktig fråga för sina forna arbetskamrater och kollegor är inspirerande för alla oss andra.

Callis har på flera sätt försökt påverka svenska myndigheter att agera för att anpassa lagstiftning och att skapa lagutrymme för Migrationsverket att erbjuda denna grupp av utsatta människor, tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd vare sig det rör sig om tolkar från Afghanistan eller andra insatsområden.

Callis har gjort betydande insatser för tolkarna och deras rätt till en rättssäker hantering. Allt under förbundets värdegrund, kamratskap, omtanke och medmänsklighet.

Callis är en riktig fredsbevarare!

Callis Amid: Årets Veteran 2016 samt Sveriges Veteranförbunds förtjänstmedalj i silver
Uppdaterad: 2016-05-30
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå