Foto: Kim Svensson - www.purpleninja.se

Årets Veteran 2015 - Martin Bauhn

Martin Bauhn, kassör och organisationens ansikte utåt i ” Veteranstöd Rapid Reaction”, VRR.

Organisationen erbjuder veteranstöd genom att på ett snabbt och obyråkratiskt sätt lösa tillfälliga ekonomiska problem som flera utlandsveteraner hamnat i. Martin Bauhn har i samband därmed gjort ett enastående arbete med att samla in pengar för att kunna hjälpa veteraner och/eller veteraners familjer i ekonomiska trångmål.

Martins osjälviska, outtröttliga arbete och engagemang för veteraner som kämpar på hemmafronten efter missionerna är en inspiration och en uppmaning till oss alla. Precis som i missionen har han visat att vi veteraner finns där för varandra och att ingen ska behöva vara ensam. Martin har samlat ett mycket stort antal givare, organiserat dem på ett enkelt sätt så att även små gemensamma insatser kan bli fin hjälp. Han är en vardagshjälte och ett ljus i mörkret för många veteraner och förtjänar all uppmärksamhet han kan få!

Han är en riktig fredsbevarare!
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå