Henrik Blomberg

Henrik Blomberg är 2012 års pristagare av Årets Fredsbevarare (Peace Keeper of the Year). Motiveringen lyder:
Henrik Blomberg, P4 sergeanten som öppet, ärligt och rakt berättat om sina erfarenheter och psykiska symptom efter sin tjänstgöring i Afghanistan 2011.

Hans mod att vara så öppen är till stor hjälp för både soldater och veteraner, då han belyst dessa åkommor som så många väljer, eller vågar, att inte tala om. Stark att komma fram och uppmärksamma en problematik samt därigenom inspirera andra att våga bryta ett stigma.

Av kamrater uppfattas han som en genuin kamrat och god människa som alltid finns där för alla andra.
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå