Stig von Bayer

Stig von Bayer är 2011 års pristagare av Årets Fredsbevarare (Peace Keeper of the Year). Motiveringen lyder: " Han får priset för sitt livslånga engagemang i fredens tjänst. Stig är en hängiven orädd fredsbevarare med ett livslångt engagemang i fredens tjänst och då inte bara under FN blå flagg. Han är en budbärare och talesman för Sverige och vårt fredsarbete”

Stig von Bayer född 1937 kom till Kongo, nuvarande Zaire redan 1949 i sällskap med sina föräldrar och lärde inte bara känna detta stora land utan lärde sig även swahili och franska. När Kongokrisen bröt ut år 1960 anmälde sig Stig frivilligt till utlandstjänst där Stig nu blev förbindelseofficer och tolk vid den irländska bataljonen och inom den svenska truppen. Stig blev senare underrättelsechef och är en av de svenskar som kom att stanna längst tid i Kongo varifrån han inte återvände hem till Sverige förrän fyra år senare. Flera år därefter och efter vistelsen i Kongo har von Bayer röjt uppgifter om att kannibalism förekom i delar av Kongo. Uppgifter som belades med sekretess vid denna tid.

Stig von Bayer och Thorwald Glantz tilldelades Vasamedaljen i guld av 8:e storleken den 23 april, 1964 med orden: "För under stridsförhållande i Kongo januari-februari 1964 ådagalagda synnerliga mod och behjärtansvärda handlingssätt till räddande av människoliv"

Stig återvände till Sverige och sin tjänst vid I 10 efter åren i Kongo men samma år hade stridigheter brutit ut på Cypern mellan greker och turkar varför Stig återigen var i FN:s blå basker i UNFICYP där von Bayer kom att stanna ytterligare fyra år i fredens tjänst. Stigs framgångsrika fredsgärningar har senare även medfört otaliga uppdrag för Röda Korset, FN och EU i bland annat Vietnam, Etiopien, Sudan, Kroatien och Peru.

Stig von Bayers innehållsrika liv och livslånga engagemang i fredens tjänst kan kanske sammanfattas med orden: Ett Liv i Krig och Fred

Ett Liv i Krig och Fred är också titeln på Sir Brian Urquharts bok om sin tid vid FN i New York såsom en av organisationens undergeneralsekreterare. Utgiven på svenska 1988 av Bonnier Fakta Bokförlag AB.
Lars Andersson och Per Lennartsson
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå