Maria Sääf Westin

Sjuksköterskan Maria Sääf har av en enig jury utsetts till Peace Keeper of the Year år 2009.

Maria Sääf tillhörde bl.a. sjukhuskompani 102L samt 104L i Libanon år 1989/1990. Detta var i början av sin Fredsbevarande verksamhet. Utöver detta har Maria tjänstgjort som sjuksköterska vid bataljoner i Bosnien, Kosovo, Kongo och nu senast i Tchad. Hennes totala verksamhet i fredsbevarartjänst spänner över en rymd av ca tjugo år.

Maria har för övrigt varit en eldsjäl i BBMC i där hon verkat som sekreterare i flera år och har även tidigare tillhört Fredsbaskrarnas styrelse under en tid. Maria är också en organisatör av stor skala och har ofta varit en av de drivande krafterna vid träffar av olika slag för gagn av veteran verksamheten.

Dessutom har Maria skrivit ett flertal högst intressanta artiklar om fredsbevarande verksamhet från sina olika stationeringsplatser men även från de träffar och MC-turer hon gjort tillsammans med BBMC. Maria tillhör också valberedningen för val av ledamöter till fredsbaskrarnas styrelse.

Juryns förslag enligt följande:

Maria Sääf har med sitt engagemang, kamratskap och professionalism åstadkommit mycket goda prestationer för såväl veteraner som lokalbefolkningen i många insatsområden.

Maria är urtypen för en fredsveteran som också arbetar mycket engagerat för fredsveteraners väl och många har Maria att tacka för det engagemanget.

PEACE KEEPER´S DAY instiftades av FN och på initiativ av FN:s dåvarande Generalsekreterare Kofi Annan år 2003 för att på UNTSO:s födelsedag den 29/5 högtidlighålla alla fredsbevarare då som nu.
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå