Helge Stålnacke

Fredsbaskrarna Sverige högtidlighåller sedan 2005 PEACEKEEPER´S DAY 29/5 med att utse ÅRETS FREDSBEVARARE.

Till ÅRETS FREDSBEVARARE 2008 har Fredsbaskrarna Sverige valt att utse Helge Stålnacke med motiveringen:

”Helge är positiv, hjälpsam och intresserad av de svenska fredssoldaternas välbefinnande.
Som präst har Helge visat lugn och professionalism, men han har även visat ett
utomordentligt intresse av att vara med soldaterna i deras vanliga arbete.
Helge har då han fått en stund över setts skymta i både campvakt och kök såväl som
på patrull, eftersom han passat på att lära känna soldaterna i deras vardag.
Helge är väldigt omtyckt och han har gjort en stor insats för svenska

Vi gratulerar Helge till utmärkelsen och önskar honom all lycka i framtiden.
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå