Ingemar Robertson

Övlt Ingemar Robertson är vald av Fredsbaskrarna Sverige till Årets fredsbevarare 2007 med följande motivering:

Han var missionschef vid UNMIS, har varit G1 vid SHIRBRIG och är nu på NORDCAPS. Han brinner av lust att vidareförmedla fredstankarna från FN. Han har en intellektuell kapacitet att lösa svåra problem med finess och elegans. Han värnar även om Svenska soldater och Sjömän, om reservofficerare och yrkesofficerare på ett hedervärt sätt. Ingemar har förmågan att entusiasmera medarbetare och han har de senaste sex åren arbetet med att föra ut SHIRBIRG och NORDCAPS som starka internationella organ för FNs tankar, ideal och idéer! Ingemar är en vän av försvarsmakten och en vän av FN!
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå