Roland Rosenqvist

Roland Rosenqvist är vald av Fredsbaskrarna Sverige till Årets fredsbevarare 2006:

Han har i tider av leda, frustration och hemlängtan spridit glädje och skapat livskraft och vilja att kämpa vidare. I svåra stunder har han gett av sig själv och gjort bördan för många fredssoldater lättare att bära.Med sin glöd har han lyst upp de mörkaste stunder i de mörkaste konflikter.
Han är stödet som fredssoldater behöver för att själva kunna vara ett stöd, ett stöd för de lokala livsvillkoren.

Rolle Rosenqvist är fredssoldat, en fredssoldat med musiken som vapen.
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå