Anders Brännström

Anders Brännström är vald av Fredsbaskrarna Sverige till Årets fredsbevarare 2005. Med sitt engagemang, sitt ledarskap och kamratskap i fredens tjänst är han ett föredöme för alla världens fredssoldater. Han har med stor känsla och respekt för andra, såväl parter som underställda, gjort tillvaron bättre för många i det ansträngda Balkanområdet. Här hemma har han anslagit en ny, rakare väg för sina kollegor i fredsfrämjande insatser. Han är en fredssoldat och alltid en fredskamrat.

Med Dag Hammarskjölds ord vid tillträdet som FN:s generalsekreterare 1953: ..."att så att säga inifrån hjälpa dem som fattar de beslut som formar historien, att lyssna och analysera och söka till fullo förstå de krafter som verkar och de intressen som står på spel för att kunna ge de rätta råden när läget så kräver".
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå