Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Årets Veteran

Vem tycker du ska blir årets veteran 2020?
Medlem i SVF kan nominera person som anses vara förtjänt härav. Motivering ska bifogas nominering. Hjälp SVF uppmärksamma dem som är därav förtjänta, nominera ditt förslag till Årets veteran.

Bakgrund
FN utlyste 2003 den 29:e maj till "International Day of United Nations Peacekeepers". Den 29 maj valdes till "International Day of United Nations Peacekeepers" därför att FN:s första fredsbevarande insats, UNTSO, United Nations Truce Supervision Organization, startade den dagen 1948.

Genom åren har åtskilliga svenskar genomfört fredsbevarande uppdrag. Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) vill ge uppmärksamhet åt Veterandagen genom att ge en svensk fredsbevarare utmärkelsen "Årets veteran". (Nytt namn från årsmötet 2013, tidigare Peacekeeper of the Year.)

Utmärkelsen Årets Veteran tilldelas person som utöver vad tjänsten normalt kräver gagnat svenskar i internationell tjänst eller på annat sätt gynnat fredsutveckling på den internationella arenan.

Årets Veteran
Tidigare mottagare av utmärkelsen är Anders Brännström (2005), Roland Rosenqvist (2006), Ingemar Robertson (2007), Helge Stålnacke (2008), Maria Sääf Westin (2009), Jonas Jonasson (2010), Stig von Bayer (2011), Henrik Blomberg (2012) Rikard Johansson (2013), Lars-Göran Nyholm (2014), Martin Bauhn (2015), Callis Amid (2016), Tony Petersson och Raul ”Ralle” Leppälä (2017) och Annicka Engblom (2018) Martin Neovius (2019).

Medlem i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna kan nominera person som anses vara förtjänt härav. Motivering ska bifogas nominering. Nominering skickas till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas styrelse, senast vid av arbetsgruppen utsatt deadline. Nomineringarna vidarebefordras till arbetsgruppen i god tid före Veterandagen 29 maj.

En av förbundsstyrelsen utsedd arbetsgrupp rangordnar nomineringarna och föreslår mottagare. Förbundsstyrelsen fastslår mottagare och ansvarar för utdelningen. Sedan 2009 är denna arbetsgrupp densamma som medaljkommittén vars medlemmar, valda av årsmötet, sammanställer och lämnar förslag till förbundsstyrelsen.

Utmärkelsen Årets Veteran utdelas på Veteradagen 29 maj eller i nära anslutning till nämnda dag. Utdelningen skall vara högtidlig.

Hjälp Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna att uppmärksamma de som är förtjänta därav, nominera ditt förslag till Årets Veteran.

Mejla namn och motivering före 31 januari 2020 till: e-post till: kansliet@sverigesveteranforbund.se
Uppdaterad: 2020-05-04, av Pia Lagergren

Årets Veteran 2019 - Martin Neovius

Årets Veteran 2019 Martin Neovius. Foto: Kim Svensson
Martin Neovius får utmärkelsen Årets Veteran 2019 med motiveringen:

Professor Neovius har med sina innovativa studier inom psykisk ohälsa, fysisk ohälsa och socialt utfall vetenskapligt belagt att veteraner som grupp inte är mer utsatta än övriga jämförbara individer, tvärtom utmärker sig veteranerna positivt.
Resultatet av genomförda studier som omfattar samtliga svenskar som mönstrat och varit på militär utlandstjänstgöring från 1990 och framåt påvisar att veteranerna, som grupp, är en tillgång för samhället och ger oss fakta att bemöta påståenden att veteraner skulle vara en utsatt grupp i dessa avseenden. Kort sagt kan vi veteraner, tack vare professor Neouvius, har all anledning att vara ”Stolt veteran”.

Innovativa studier påvisar veteranerna som en tillgång för samhället
Sedan 2013 har Martin Neovius och hans medarbetare på uppdrag av Försvarsmakten bedrivit registerforskning inom psykisk ohälsa, fysisk ohälsa och socialt utfall.
Resultaten av studierna är mycket intressanta då de visar att veteraner som grupp inte är mer utsatta än övriga jämförbara individer. Tvärtom utmärker sig veteranerna positivt.
Alla genomförda studier återfinns på www.auxmilitary.se.
Uppdaterad: 2020-05-04, av Pia Lagergren
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå