Årets Veteran

Vem tycker du ska blir ÅRETS VETERAN 2023?
Medlem i SVF kan nominera person som anses vara förtjänt härav. Motivering ska bifogas nominering.
Hjälp SVF uppmärksamma dem som är därav förtjänta, nominera ditt förslag till Årets veteran.

Bakgrund
FN utlyste 2003 den 29:e maj till "International Day of United Nations Peacekeepers". Den 29 maj valdes till "International Day of United Nations Peacekeepers" därför att FN:s första fredsbevarande insats, UNTSO, United Nations Truce Supervision Organization, startade den dagen 1948.

Genom åren har åtskilliga svenskar genomfört fredsbevarande uppdrag. Sveriges Veteranförbund (SVF) vill ge uppmärksamhet åt Veterandagen genom att ge en svensk fredsbevarare utmärkelsen "Årets veteran".
(Nytt namn från stämman 2013, tidigare Peacekeeper of the Year.)

Utmärkelsen Årets Veteran tilldelas person som utöver vad tjänsten normalt kräver gagnat svenskar i internationell tjänst eller på annat sätt gynnat fredsutveckling på den internationella arenan.

Årets Veteran
Tidigare mottagare av utmärkelsen är Anders Brännström (2005), Roland Rosenqvist (2006), Ingemar Robertson (2007), Helge Stålnacke (2008), Maria Sääf Westin (2009), Jonas Jonasson (2010), Stig von Bayer (2011), Henrik Blomberg (2012) Rikard Johansson (2013), Lars-Göran Nyholm (2014), Martin Bauhn (2015), Callis Amid (2016), Tony Petersson och Raul ”Ralle” Leppälä (2017), Annicka Engblom (2018), Martin Neovius (2019), Stig Pettersson (2020) REKYL, Christer Flor

Medlem i Sveriges Veteranförbund kan nominera person som anses vara förtjänt härav. Motivering ska bifogas i nominering. Nominering skickas till Sveriges Veteranförbunds styrelse, senast vid av arbetsgruppen utsatt deadline. Nomineringarna vidarebefordras till arbetsgruppen i god tid före Veterandagen 29 maj.

En av förbundsstyrelsen utsedd arbetsgrupp rangordnar nomineringarna och föreslår mottagare.
Förbundsstyrelsen fastslår mottagare och ansvarar för utdelningen. Sedan 2009 är denna arbetsgrupp densamma som medaljkommittén vars medlemmar, valda av årsmötet, sammanställer och lämnar förslag till förbundsstyrelsen.

Hjälp Sveriges Veteranförbund att uppmärksamma de som är förtjänta därav, nominera ditt förslag till Årets Veteran.

Skicka namn och motivering senast 31 december.
Nomineringar skickas till:

medaljnominering@sverigesveteranforbund.se

eller

Sveriges Veteranförbund
Medaljkommitté
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Årets Veteran 2020- Stig Pettersson

Sveriges Veteranförbunds medaljkommitté har äran att utse Stig Pettersson, Gränna till Årets Veteran 2020.
- Jag är alldeles överraskad och hedrad säger Stig från sommarstugan i Gränna.
Årets Veteran 2020 Stig Pettersson.
Stig har en lång tid i Fredens tjänst, han är en sann veteran och är aktiv inom Kongoveteranerna och Veteranerna i Jönköping.
Den första missionen gjorde han i Kongo 1962 berättar medaljkommittés ordförande Tor Cavalli- Björkman.
-I Kongo var det tufft berättar Stig under båda hans missioner där blev han beskjuten och bomberna föll. I Kongo var Stig både skyttesoldat och fältpolis.

Efter 40 år och 22 missioner gjorde Stig Pettersson sin sista mission i Östtimor.
Av dessa 22 missioner har han 18 missioner som civilpolis, där bland andra i Namibia, Jugoslavien och Östimor.
Han har tjänstgjort som militärpolis både på Cypern och i Sinai.
Han har dessutom under ett antal år verkat som lärare vid FN-skolan och SWEDINT och som ansvarig för civilpolisernas utlands-kommenderingar vid RPS, Rikspolisstyrelsen.

Försvarsmakten skulle på årets Veterandag särskilt ha uppmärksammat svenskarnas deltagande i UNFICYP vid Veterandagen, nu i coronans tidevarv är det firandet framflyttat till Veterandagen 2021.
Stig Pettersson har gjort hela tio missioner på Cypern den sista som C CivPol 1986-87.
- Nästa år hoppas jag att jag kan komma till Stockholm för att vara med på Veterandagen avslutar Stig.


Lyssna på intervju med Stig Petterson från Radio Jönköping, startar efter 3 tim 8 min: https://sverigesradio.se/avsnitt/1504293
PL. Bilder privata.
Uppdaterad: 2020-05-29, av Pia Lagergren
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå