Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Årets Veteran

Årets Veteran
Vem tycker du ska blir årets veteran 2019?
Medlem i SVF kan nominera person som anses vara förtjänt härav. Motivering ska bifogas nominering. Hjälp SVF uppmärksamma dem som är därav förtjänta, nominera ditt förslag till Årets veteran.

Mejla namn och motivering före 31 januari 2019 till: e-post till: kansliet@sverigesveteranforbund.se
Eller brev till: Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Årets Veteran 2017, Klostergatan 23, 703 61 Örebro.

Bakgrund
FN utlyste 2003 den 29:e maj till "International Day of United Nations Peacekeepers". Den 29 maj valdes till "International Day of United Nations Peacekeepers" därför att FN:s första fredsbevarande insats, UNTSO, United Nations Truce Supervision Organization, startade den dagen 1948.

Genom åren har åtskilliga svenskar genomfört fredsbevarande uppdrag. Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) vill ge uppmärksamhet åt Veterandagen genom att ge en svensk fredsbevarare utmärkelsen "Årets veteran". (Nytt namn från årsmötet 2013, tidigare Peacekeeper of the Year.)

Utmärkelsen Årets Veteran tilldelas person som utöver vad tjänsten normalt kräver gagnat svenskar i internationell tjänst eller på annat sätt gynnat fredsutveckling på den internationella arenan.

Årets Veteran
Tidigare mottagare av utmärkelsen är Anders Brännström (2005), Roland Rosenqvist (2006), Ingemar Robertson (2007), Helge Stålnacke (2008), Maria Sääf Westin (2009), Jonas Jonasson (2010), Stig von Bayer (2011), Henrik Blomberg (2012) Rikard Johansson (2013), Lars-Göran Nyholm (2014), Martin Bauhn (2015), Callis Amid (2016), Tony Petersson och Raul ”Ralle” Leppälä (2017) och Annicka Engbolm (2018).

Medlem i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna kan nominera person som anses vara förtjänt härav. Motivering ska bifogas nominering. Nominering skickas till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas styrelse, senast vid av arbetsgruppen utsatt deadline. Nomineringarna vidarebefordras till arbetsgruppen i god tid före Veterandagen 29 maj.

En av förbundsstyrelsen utsedd arbetsgrupp rangordnar nomineringarna och föreslår mottagare. Förbundsstyrelsen fastslår mottagare och ansvarar för utdelningen. Sedan 2009 är denna arbetsgrupp densamma som medaljkommittén vars medlemmar, valda av årsmötet, sammanställer och lämnar förslag till förbundsstyrelsen.

Utmärkelsen Årets Veteran utdelas på Veteradagen 29 maj eller i nära anslutning till nämnda dag. Utdelningen skall vara högtidlig.

Hjälp Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna att uppmärksamma de som är förtjänta därav, nominera ditt förslag till Årets Veteran.

Mejla namn och motivering före 31 januari 2019 till: e-post till: kansliet@sverigesveteranforbund.se
Eller brev till: Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Årets Veteran 2016, Klostergatan 23, 703 61 Örebro.
Uppdaterad: 2018-12-10, av Per Lennartsson

Årets Veteran 2018 - Annicka Engblom

Foto Kim Svensson
Under en lång rad av år har Annicka Engblom varit vår röst i maktens boningar och kämpat för att synliggöra veteraner, och hennes engagemang har sträckt sig långt utöver vad man kan kräva av henne som förtroendevald riksdagsledamot.

Många gånger har hon offrat sin lediga tid med familjen för att vara tillsammans med veteranerna som kommit att bli hennes andra familj.

Under veteranmarschen och andra veteran arrangemang har hon med stort intresse lyssnat och tagit del av våra berättelser och erfarenheter.

Annika Engblom har ställt upp för veteraner i vått och torrt och visat stort och uppriktigt engagemang i veteranfrågor. Nu har hennes långa och enträgna kamp för att göra veterandagen till allmän flaggdag äntligen rönt framgång. Sveriges veteraner har nu nått samma status som Valdagen, FN-dagen och Nobeldagen! Annicka Engblom tilldelas utmärkelsen ÅRETS VETERAN och förbundets medalj i Guld!
Uppdaterad: 2018-05-29, av Per Lennartsson
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå