Kamratskap, Omtanke och Medmänsklighet

Sveriges Veteranförbund (SVF) är intresseorganisationen och förbundet som förenar alla svenska civila och militära veteraner – före, under och efter insats. Tjänstgöring genom Försvarsmakten, Polisen, MSB, FBA, Kriminalvården eller någon annan myndighet spelar ingen roll. Hos oss är alla lika välkomna.

Efter hemkomst återgår de flesta till sina gamla rutiner och saknaden kommer krypande efter kamraterna man delat allt med. Vi stöttar när det känns jobbigt och förenar kamrater, veteraner och likasinnade. Vårt nätverk sträcker sig över hela landet, och även bortom gränserna, för nya bekantskaper.

Vi ses och gör saker tillsammans, som vilka vänner som helst. Skillnaden är det osynliga band som håller oss samman. Veteraner förstår varandra. Vi vet. Tillsammans går vi på föreläsningar, tränar, umgås, går Veteranmarschen eller äter middag i goda vänners lag. Kravlöst, socialt och roligt. Precis som kamratskap bör vara.

Förbundet skall åstadkomma en kamratlig, trygg och harmonisk tillvaro för veteraner, anhöriga och andra medmänniskor genom att,
  • vårda FN:s traditioner och ändamål
  • såsom medlem av WVF verka för deras målsättningar
  • genomföra kamratstödjande verksamheter och verka socialt bland medlemmarna
  • stödja medlemmar före, under och efter internationell tjänst samt deras anhöriga
  • i enlighet med tecknade avtal utbilda och driva kamratstödjande verksamhet samt stödja även dem som inte är medlemmar och som ryms inom ramen för förbundets verksamhetsområde
  • prioritera och stödja landets lokalföreningar i uppbyggnad och utveckling ta initiativ och stödja kontakter med andra förbund och föreningar, samt organisationer, både nationella och internationella, med samma intresseinriktning
  • verka för veteranernas erkänsla och respekt
  • förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet
VÄRDEGRUND
SVF:s värdegrund vilar på Förenta Nationernas stadgar, internationell rätt, mänskliga rättigheter samt främjar aktivt jämställdhet, jämlikhet och respekt för alla människors lika värde.
SVF såsom medlemsorganisation i World Veterans Federation (WVF) arbetar också i enlighet med
dess stadgar.
Förbundets värdegrund sammanfattas med tre ledord vilande på FN:s ändamålsgrund:
Kamratskap: att skapa band mellan individer, folk och länder för att därigenom bidra till att lösa konflikter
Omtanke: genom omtänksamhet bidra till stabilitet
Medmänsklighet: se till att de mänskliga rättigheterna tillämpas

Vi står bakom Gula Bandet till förmån för Sveriges veteraner och svensk personal i utlandstjänst. Överskottet kommer veteranerna och deras anhöriga till del genom Kamrathjälpen.

Vi har engagerat oss sedan 1984, och vårt åtagande att värna om Sveriges alla veteraner upphör aldrig.

Uppdaterad: 2021-09-06, av Henrik Ulfvarson
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå