Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Kamratskap, Omtanke och Medmänsklighet

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är förbundet som engagerar oss, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen.
SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen, samt bevarar och utvecklar det kamratskap som har grundats under tjänstgöring vid internationella insatser.
Detta innebär att förbundet skall åstadkomma en kamratlig, trygg och harmonisk tillvaro för veteraner, anhöriga och andra medmänniskor genom att,
  • vårda FN:s traditioner och ändamål
  • såsom medlem av WVF verka för deras målsättningar
  • genomföra kamratstödjande verksamheter och verka socialt bland medlemmarna
  • stödja medlemmar före, under och efter internationell tjänst samt deras anhöriga
  • i enlighet med tecknade avtal utbilda och driva kamratstödjande verksamhet samt stödja även dem som inte är medlemmar och som ryms inom ramen för förbundets verksamhetsområde
  • prioritera och stödja landets lokalföreningar i uppbyggnad och utveckling ta initiativ och stödja kontakter med andra förbund och föreningar, samt organisationer, både nationella och internationella, med samma intresseinriktning
  • verka för veteranernas erkänsla och respekt
  • förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet
VÄRDEGRUND
SVF:s värdegrund vilar på Förenta Nationernas stadgar, internationell rätt, mänskliga rättigheter samt främjar aktivt jämställdhet, jämlikhet och respekt för alla människors lika värde.
SVF såsom medlemsorganisation i World Veterans Federation (WVF) arbetar också i enlighet med
dess stadgar.
Förbundets värdegrund sammanfattas med tre ledord vilande på FN:s ändamålsgrund:
Kamratskap: att skapa band mellan individer, folk och länder för att därigenom bidra till att lösa konflikter
Omtanke: genom omtänksamhet bidra till stabilitet
Medmänsklighet: se till att de mänskliga rättigheterna tillämpas
Uppdaterad: 2014-10-26, av Per Lennartsson
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
      

      
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå