Föreläsning med Harald Ickler

I samband med styrelsemöte för Fredsbaskrarna Väterbotten föreläser Hans Ickler om hans tid som fånge hos Al Qaida. Förelsäningen börjar kl 12.00 LÖRDAG 11 maj i konferenshuset på Ansia Camping och beräknas hålla på ca 1 1/2 timme. Ni som har möjlighet att komma och lyssna är hjärtligt välkomna till föredraget.


/Christer Åström
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå