Blue Berets MC Sweden

Historia

Motorcykelförening
Blue Berets Motorcycle Club (BBMC) är en internationell organisation med medlemmar från Sverige, Danmark och Färöarna. Grundidéerna formades under våren 1999 av FN-veteraner från såväl Sverige som Danmark.

Vår logotyp och grundreglerna var klara 8 januari 2001. BBMC's medlemmar är antingen aktiva fredssoldater eller veteraner som återvänt från fredsbevarande operationer världen över. Svenska soldater har tjänstgjort vid konflikter i bland annat Kongo, Gaza, Sinai, Cypern, Libanon, Somalia, Kuwait, Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Liberia och Afghanistan.

Målsättning

Intresseförening
BBMC drivs som en ideell intresseförening för män och kvinnor med FN/NATO/EU bakgrund och med ett stort MC-intresse. Föreningens mål är att behålla och stärka kamratskapet från utlandstjänsten såväl nationellt som internationellt. Nationellt i samarbete med redan existerande FN/NATO/EU-veteranföreningar. Internationellt genom BBMC`s systerföreningar.

Politik

BBMC är neutral i alla hänseenden såväl politiskt som i MC-miljön. Föreningen är öppen för alla MC-märken och årgångar. I Sverige är BBMC rikstäckande och indelad i fem distrikt. Vår hemsida är tänkt som en mötesplats för dess medlemmar och som information om föreningen och dess funktion.
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå