Blue Berets MC Sweden
Officerspaviljong från 1885

Årsmöte 2020, 8-10 maj, Marma skjutfält

Alla medlemmar och stödmedlemmar hälsas hjärtligt välkomna till BBMCS Årsmöte 2020.
Plats: Marma skjutfält
Datum: 8-10 maj
Lördag: 9 Maj Årsmöte kl.11:00

Alla medlemmar och stödmedlemmar hälsas hjärtligt välkomna till BBMCS Årsmöte 2020 som äger rum på Marma skjutfält som ligger några mil söder om Gävle.

Vissa byggnader i Marma läger är mycket vackra och kulturhistoriskt intressanta. Särskilt intressanta är officerspaviljongen från 1885 och underofficerspaviljongen från 1892.

Aktiviteter:
Musik, mat och dryck, tävlingar, lotteri och givetvis en massa mingel under helgen med kända och okända.

Anmälan kommer ske via formulär som skickas ut till samtliga medlemmar, stödmedlemmar och inbjudna gäster under februari. Frågor till oss arrangörer kan ställas på bbmcmeet.2020@gmail.com

OBS! Inga anmälningar tas emot på mail, facebook, telefon, sms eller via messenger.

Motioner:
Skall vara sekreteraren Stefan Karlsson tillhanda skriftligt och digitalt senast 9 mars 2020. Mejla sekreterare@bbmc.se

OBS! Sista anmälningsdatum är 17/4 2020, därefter är anmälan bindande.
Kostnad för hela helgen samt ytterligare info kommer i utskick efter jul.
Gruppbild ÖS20

Länk till Blue Berets MC Sweden's hemsida

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå