Blue Berets MC Sweden
Gruppbild ÖS20

Länk till Blue Berets MC Sweden's hemsida

Årsmöte 2021, 30 maj, Digitalt via Zoom

Alla ordinarie medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till BBMCS Årsmöte 2021.
Plats: Zoom
Tid: Söndagen den 30 maj, klockan 14:00.
Inloggning i Zoom kommer att vara tillgänglig från 13:00. Logga in i Zoom senast 13:45.


Alla ordinarie medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till BBMCS Årsmöte 2021 som äger rum digitalt via Zoom på grund av pandemin.

Anmälan sker via denna länk Anmälan - Zoom

OBS! Inga anmälningar tas emot på mejl, facebook, telefon, sms eller via messenger.

Motioner:
Skall vara sekreteraren Stefan Karlsson tillhanda skriftligt och digitalt senast 3 mars 2020. Mejla sekreterare@bbmc.se
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå