Civila utlandsveteranen Margaret Katoo Katheka på Veterandagen. Foto: Kriminalvården

Margaret tar med sig värderingar från Sverige

Mission: Monusco Kongo 2014-2016.
Margaret Katoo Katheka är en svensk kriminalvårdare som nu jobbar på klass 1-anstalten Hall.
Där är hon anstaltens ansikte utåt, hon tar emot de intagnas besökare.
- Det gäller att ge ett så bra intryck som möjligt men också att förmedla tydliga instruktioner, säger Margaret.
I Sverige, på svenska anstalter, jobbar hon och hennes kollegor med målet för ögonen; de intagna ska inte återfalla i brott efter avtjänat straff.
- De ska må bättre när de lämnar oss än när de kom.
Det här är mål som Kriminalvården har i Sverige. Hur fungerar de i Kongo?
- Det går förstås inte att jämföra. Men vi, jag och de andra som jobbar för FN, måste börja någonstans.

Det kan vara som Margaret gjorde på kvinnofängelset i den kongolesiska staden Kisangi. Hon såg till att sysselsätta de intagna. De började sy kläder. Ett stort steg på fängelset.
Kongo och andra afrikanska länder där FN har missioner som svenska kriminalvårdare åker till, de har helt andra förutsättningar än Sverige, krig, naturkatastrofer som ländernas myndigheter har svårt att hantera. De är ofta överbefolkade. Många lever i fattigdom. Det här speglar av sig på det vi i Sverige kallar kriminalvård. Då är sömnad av kläder på ett fängelse något stort.

Vilken var din roll på missionen?
- Jag var rådgivare och mentor åt personalen på fängelset. Jag hoppade också in som koordinater när min chef fick andra uppgifter, säger Margaret.
Hon jobbade för att skapa ett säkrare fängelse, egentligen fyra för hon hade verksamhet inte bara på kvinnofängelset.
- Under tuffare förhållanden hade jag ansvar för att organisera arbetet och säkerställa att fängelset var säkert.

Margaret tog med sig värderingar från Sverige.
- Jag jobbade för att förbättra förhållandena, mänskliga rättigheter gäller också för intagna.
Hur har du utvecklats under och efter Kongo?
- Efter mina missioner känner jag mig trygg i att jobba under stress och i pressade förhållanden. Jag har växt som person, säger Margaret.
Hon gillade att hålla i grundutbildningar för fängelsepersonalen.
- Jag träffade många olika personer.
Något du inte gillade?
- Det var tufft att se vilka förhållanden de intagna levde i. Inget att sova på, inte tillräckligt med mat, inte tillräckligt med luft på deras rum. De levde helt enkelt sunkigt.

Bestående minnen?
- Förhållandena i Kongo var dåliga. Vi kämpade för att fängelserna skulle nå upp till minimiregler för mänskliga rättigheter, säger Margaret.
Hur gick det?
- Vi bidrog till en förbättring.
Vad tar du med dig från Kongo?
- Ett utlandsuppdrag är så otroligt lärorikt på alla plan, för min yrkesmässiga och personliga utveckling. Att lära känna människor med helt andra erfarenheter.
Råd till kollegor som funderar på att söka utlandstjänst?
- Jag tycker absolut att man ska ta chansen när man är redo. Man får en annan bild av verkligheten på plats och man lär sig hantera problem, säger Margaret.
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå