Det kom ett brev från Sydkorea.


Denna flicka heter Asia. Hon är hedersmedlem i Sverige Korea Veteraner, SKV, och var speciellt inbjuden till det officiella besök som Stefan Löfven är på i Sydkorea.
I Seoul möttes de igår.

Asia har jag hjälpt till att hitta rätt uniform som sytts upp för tillfället.
Jag skickade ner märken från SKV's ordförande han burit på en av sina uniformer, nationalbeteckningen har suttit på min fars uniform och gradbeteckningen är den min mor hade.
Asia skulle både hålla tal och läsa Örjans fina dikt på svenska men nervositeten tog över, trots att vi tränat mycket tidiga morgnar och eftermiddagar, då sena kvällar i Korea, men som Asias pappa sa, jag trodde koreanska var svårt men detta är oerhört svårt.
Asia valde att hålla sitt tal och läsa på engelska men avslutade med "Tack så mycket!"
Denna flicka har de senaste åren hängivet mött veteraner från alla de länder som deltog under kriget i Korea,ibland mycket svåra möten med anhöriga till stupade, varit med vid överlämnande av nu identifierade saknade, varit med vid begravningar av de som vill vila i jorden bland sina stupade kollegor. Hon är alltid med på ”Revisit Korea” och det var vid min resa jag mötte Asia och hennes mor.
Vi har hållit kontakten sedan dess. Asia besitter en kunskap och respekt för sitt land jag avundas och känner stolthet för. Att förstå hur viktigt det är att värna om sitt land, sin demokrati och fred är mäktigt att se hos någon så ung.
Koreakriget kallas ”The forgotten war” över hela världen, de flesta förstår inte vidden av det, många var de som miste sina liv, många är de som ännu saknas.
Jag känner ett driv och får oerhört mycket inspiration av Asia, att hitta än levande veteraner från den tiden,att lyssna till och skriva ned deras historia och upplevelser. Att aldrig låta det falla i glömska. Deras anhöriga är minst lika viktiga och vi samlar dem alla i vår förening och delar våra känslor och tankar runt en lunch eller fika. Jag har funnit ett uppdämt behov att få dela historier och jag är själv en av dem.
Förra året på Veterandagen hittade jag er diktsamling och köpte den.
Har läst den från pärm till pärm och återkommer ofta till den. Alla era texter berör mig oerhört mycket.
Ni är alla veteraner och förstår när jag säger att Veteraners historier måste sättas på pränt och visas upp, låta alla ta del av och få vetskap om era uppoffringar ni gör.
Det är lätt att ha åsikter vid köksbordet eller i TV-soffan men få är det som har modet, viljan och styrkan att gå från ord till handling.
Ni är hjältar i det tysta!
Tack för era insatser så vi andra kan leva i trygghet!


Mvh Pia Blomberg/
Sverige-Korea Vännerna
Uppdaterad: 2020-01-06, av Pia Lagergren
0 kommentarer
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå