Nordic Veteran MC Tour 2019

Succén med Nordic Veteran (MC) Tour (NVT) som genomförts i Danmark och Norge fortsätter nu i Sverige. NVT samlar ett fyrtiotal nordiska utlandsveteraner, 10 från varje land, med gemensamt intresse att åka MC. Syftet med turen är att manifestera solidariteten mellan nordiska veteraner, men också visa upp oss för allmänheten.

Turen startar i Karlsborg den 25 maj och avslutas i Stockholm den 30 maj. Den blir ca 800km längs fina motorcykelvägar och besöker olika platser på vägen med koppling till försvaret bland annat P4, K3 och Karlsborgsfästning, markstridsskolan på Kvarn, Hemvärnets stridsskola och Livgardet. Höjdpunkten kommer att vara deltagandet i veterandagsfirandet på Gärdet i Stockholm.

En bra möjlighet att träffa oss i gruppen är under söndagen den 26 maj i Skövde vid soldathemmet runt lunchtid. En annan bra möjlighet är vid i veterandags firandet på Gärdet i Stockholm. Gruppen anländer kl.1100.och tas emot på evenemangsytan. Delar av gruppen kommer sedan att utgöra förpatrull till Veteranmarschen.
Efter firandet går turen vidare till Livgardet där NVT 2019 avslutas vid torsdag lunch.
Du kan följa turen från den 25/4 på SVFs sociala medier.
I samband med turen kommer också en insamling till Gula Bandet att starta, mer om information kommer.

Turen arrangeras av SVF är en del i Gula Bandet månaden och genomförs med stöd av Försvarsmakten.

Kontakt: Lars Svärdström epost: laran904@gmail.com
telefon: 070-677 17 39.

NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå