Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Faktureringsadress

Det finns två sätt att skicka fakturor till oss:

1 - till e-postadress:
inbox.lev.279640@arkivplats.se

2 - till postadress:
Sveriges Veteranförbund
c/o Bankgirocentralen BGC AB
FE 301, BGC-id FRX9321
105 69 Stockholm


Övrig korrespondens.
Skall gå till vår besöksadress:
Sveriges Veteranförbund
Riddargatan 29
114 57 Stockholm
Uppdaterad: 2019-09-10, av Per Lennartsson
0 kommentarer
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå