Faktureringsadress

Sveriges Veteranförbund accepterar endast leverantörsfakturor som e-faktura eller (om ni inte kan sända e-faktura) maila pdf-faktura till faktura@sverigesveteranforbund.se

Brevkorrespondens skickas till:

Sveriges Veteranförbund
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå