Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Faktureringsadress

Sveriges Veteranförbund accepterar endast leverantörsfakturor som e-faktura eller (om ni inte kan sända e-faktura) maila pdf-faktura till inbox.lev.279640@arkivplats.se

Brevkorrespondens skickas till:

Sveriges Veteranförbund
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Uppdaterad: 2020-01-08, av Pia Lagergren
0 kommentarer
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå