Veterandagen 2015

Välkommen att hedra Sveriges veteraner den 29 maj under Veterandagen vid Sjöhistoriska museet i Stockholm.
Foto: Kim Svensson - www.purpleninja.se


Boka in 29 maj i kalendern redan nu och glöm inte Veteranmanifestationen genom Stockholm!
Vi kommer också att tillkänna ge Årets Veteran i anslutning till Veterankonserten som startar 17.30.

Föranmälan som berättigar till fri måltid i mässtältet efter ceremonin görs via www.forsvarsmakten.se/anmalanveterandag.

Ansvarig från förbundet och dess aktivitet under Veterandagen på Djurgården är:
Björn Eggeblad, telefon: 070 - 879 90 85
e-post: bjorn.eggeblad@sverigesveteranforbund.se

Uppdaterad: 2016-04-22
0 kommentarer
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå