Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Inbjudan till att uppmärksamma FN-dagen den 24 oktober vid FN-minnesmärket i Stockholm

Den 24 oktober inbjuder Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och Kongo Veteranerna in veteraner, anhöriga, samarbetsorganisationer och myndigheter för att högtidlighålla FN-dagen.
Samtliga organisationer som har en fana är välkomna att ta med den.

Tid: 14.00 - ca: 14.45
Plats: FN-minnesmärket vid Sjöhistoriska på Djurgården, Stockholm

Program
14.00, Samling vid FN-minnesmärket, uppställning av fanor
- SVF: s Generalsekreterare, Anders Ramnerup, hälsar välkomna.
- Tal av SVF:s Förbundsordförande, Bengt Wiktorsson
- Tal av Kongoveteranernas Ordförande Kalle Fransson
- Tal av FN-förbundets Ordförande Aleksander Gabelic.
- Tyst minut till minne av bortgångna veteraner
- Kransnedläggning
ca: 14.45 Avslutning

efter ceremonin bjuder vi på fika på Bistro Östberg, Sjöhistoriska.

Med vänlig hälsning

Anders Ramnerup
Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

Karl-Olof Fransson
Kongo Veteranerna
Uppdaterad: 2015-06-03, av Per Lennartsson
0 kommentarer
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå