Partierna och veteranpolitiken

Vad vill partierna göra för veteraner? Fredsbaskern ställde tre snabba frågor inför valet:
1. Är ditt parti för ett nationellt veterancenter?
2. Var kan väljarna läsa om er veteranpolitik?
3. Ska ersättning i utlandstjänst för Försvarsmakten vara skattefri?


Moderaterna
1. Veteranutredningen föreslår i sitt slutbetänkande bland annat inrättandet av en nationell veteranmyndighet. Det är en viktig fråga som nu bereds på regeringskansliet.
2. Alliansregeringen har gjort ett omfattande arbete för att skapa en sammanhållen veteranpolitik. Man kan läsa om vad vi gjort och vill göra på regeringens hemsida.
3. Samma beskattningsregler gäller för all svensk utlandsstationerad myndighetspersonal. Moderaterna vill i dagsläget inte ändra på den ordningen.

Folkpartiet
1. Ja.
2. Utredaren, Allan Widman, är också Folkpartiets talesperson i försvarsfrågor. Han har presenterat en utförlig bild av vår veteranpolitik i flera artiklar
3.Tyvärr orealistiskt att få igenom detta. Det finns dock flera andra sätt att förbättra de ekonomiska villkoren, genom att se över flera av de ersättningar som finns.

Centerpartiet
1. Sveriges insatser för sina veteraner inom försvaret har förbättrats på olika sätt under alliansens regeringstid, vilket Centerpartiet bejakat och drivit på. Ett veterancenter är ett intressant förslag.
2. Centerpartiet står bakom de åtgärder som regering och riksdag vidtagit för att förbättra för veteranerna, och som framgår av propositioner och riksdagsbeslut.
3. Nej, vi har inga förslag i den riktningen.

Kristdemokraterna
1. Ja. Trots att Försvarsmakten nu getts ett livslångt uppföljningsansvar bollas många veteraner mellan Försvarsmakten, landstingen och Försäkringskassan.
2. På vår hemsida under Media och Nyhetsarkiv finns texten: Försvarets veteraner bör få en bonus.
3. Vi har noterat detta förslag från olika aktörer och tycker absolut att man bör titta närmare på frågan.

Sverigedemokraterna
1. Sverigedemokraterna är för ett nationellt veterancenter. Respekten för de som tagit risker utomlands för andra människors skull måste hållas högt.
2. Vår veteranpolitik är skriven i vår budgetmotion i riksdagen.
3. Vi arbetar på ett förslag om höjda ersättningar och ser hellre höjda ersättningar som exempelvis vid utlandstjänst som ett bättre förslag än skattefrihet.

Socialdemokraterna
1. Ja, vi tror att det är lämpligt att samla kompetens för att stödja veteranerna på ett ställe.
2. Vi tar upp veteranfrågan i vår kommittémotion och har under den gångna mandatperioden även deltagit i träffar med företrädare för veteranerna.
3. Skattesystemet och skatteinkomsterna mår bäst av en likformig beskattning med så få undantag och särregler som möjligt.

Miljöpartiet
1. Vi är positiva till ett nationellt veterancenter. Vi menar att staten behöver ta ett större ansvar för de soldater som vi skickar ut i internationell tjänst.
2. Vi håller just nu på att se över vår veteranpolitik. Vi räknar med att det kommer en motion till nästa års kongress.
3. Frågan om skattefrihet har vi inte tagit ställning till. Däremot anser vi att ersättningen vid utlandstjänst ska vara bra i förhållande till det viktiga uppdrag som utförs.

Vänsterpartiet
1. Ja.
2. Vi har inget speciellt dokument om veteranpolitik. Däremot behandlar vi frågan i några av våra motioner som handlar om utlandsuppdrag eller insatser.
3. Nej. Däremot ska ersättningen vara så hög att det även efter skatteuttag ska vara en god ersättning för de risker som soldaterna tar.
Uppdaterad: 2014-09-29
0 kommentarer
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå