Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida
Hundförare med sin hund i Afghanistan

Hundar och förare till insatsförbanden från Hundtjänstenheten

Hundar i Försvaret och Polisen, det är Försvarsmaktens Hundtjänstenhets, FHTE:s, område. Och nej, inga hundförare är placerade på Hundtjänstenheten. De finns vid insatsförbanden. På Hundtjänstenheten i Märsta står vanligtvis 35 hundar i dressyr. De utbildas av civilanställda dressörer för leverans till insatsförbanden.
I Försvarsmakten finns i storleksordningen 200 hundförare. Alla dessa har krav på att vid behov göra internationell tjänst. I Hemvärnet finns ungefär 700 hundförare, utan krav på att tjänstgöra utomlands.

För insatsförbanden
Hundtjänstenhetens hundavdelning driver centraliserad hundförarutbildning för Försvarsmaktens insatsförbands behov, både för patrullhundar och sökhundar.

- Utöver det finns det ett kursutbud på kurser som dressyrfördjupning för hundförare. Det finns instruktörskurser för officerare och personal i hundtjänst, säger major Thomas Goder som arbetat på Försvarsmaktens Hundtjänstenhet sedan 2004 och var enhetschef där under åren 2007 till 2018.
Inom det nordiska försvarssamarbetet, NORDEFCO, genomförs också en gemensam årlig hundförarkurs som är öppen för behörighetsprövade hundekipage.

Behörighetsprövade
Certifiering för internationell insats?
- Alla hundekipage, förare med hund, ska vara tillgängliga för internationell insats förutsatt att ekipaget är behörighetsprövat med godkänt resultat. Behörighetsproven utgör certifiering.

De länder svenska Försvarsmakten skickat hundar till för insats är lång: Gaza, Sinai, Cypern, Kongo, Libanon, Bosnien, Väst Sahara, Kuwait, Kambodja, Laos, Kosovo och Afghanistan. Senast Mali.

Internationella insatser
Vad gör hundföraren på en internationell insats?
- Att vara soldat och hundförare är den primära uppgiften, det vill säga att genomföra olika uppdrag med sin hund, vidmakthålla och utveckla dressyren, det vill säga träna med sin hund över tiden, skötsel och motion. Hundförarna kan ingå som en del i en förbandsenhet men det är heller inte ovanligt att hundekipagen är en gemensam resurs som avdelad efter behov, säger Thomas Goder.

Kyla eller värme
Hur kan miljön vara på en sådan insats?
- Med tanke på var insatsen genomförs varierar det avsevärt, från kyla till extrem värme om det är det du menar med miljö. När det gäller dessa miljöaspekter måste hunden precis som människan acklimatisera sig till rådande omständigheter.

Det är både utomlands och hemma hundens nos det hänger på. Den gör hunden till en ypperlig sensor.
- Om vi jämför med människans luktsinne, så är det som ett frimärke om hundens är som en fotbollsplan, säger Thomas Goder.


Foto: Henrik Klingberg
Per Lunqe
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå