Veterandagen 29 maj i Umeå

Kom och hedra de veteraner som finns inom Umeå Garnison och övriga veteraner som finns i Sverige.
Veterandagen uppmärksammas i hela landet efter ett beslut om instiftande av Sveriges riksdag under 2018. Dagen finns till för att uppmärksamma alla som deltagit i internationella samt nationella insatser. Detta oavsett om de gjort uppoffringar genom deltagande via Försvarsmakten, andra myndigheter eller organisationer.
Totalförsvarets Skyddscentrum vid Umeå Garnison högtidlighåller Veterandagen den 29 maj 2019 på platsen Döbelns Park i Umeå (Storgatan 56, 903 30 Umeå). Ingen anmälan krävs.

Tid: 11:55-12:45.

Programmet innehåller bland tal från Chefen Umeå Garnison och Sveriges Veteranförening Fredsbaskrarna (Västerbotten). Gemensam kransnedläggning vid Veteranstenen kommer genomföras och dagen innefattar även en tyst minut för hedrande av stupade samt veteraner som gått ur tiden.
Finns det frågor kring dagen går det bra att kontakta:
Kapten Peter Sedin peter.sedin@mil.se 090-17 55 80, 073-447 81 12
Välkomna!

Med vänlig hälsning, Jenny Berglund, Veteransamordnare vid Skyddscentrum i Umeå
0 kommentarer
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå