Blekinges minnesplats

En förklarande hyllningstext till Blekinges minnesplats för bl.a Försvarsmaktens personal och veteraner
Församlingen håller gudstjänster, dop och vigsel vid "Skeppet" i den lilla parken som ramas in av den gamla muren och de majestätiska lindarna.
Med förenade krafter fälldes täckelsen den 31 maj 2013 och ett konstverk invigdes som en del av en minnes- och meditationsplats utanför Kungl. Amiralitetskyrkan, Ulrica Pia, i Karlskrona.

Konstverket har getts namnet Skeppet och har tillkommit genom en donation från familjen Tornerhjelm. Platsen och Skeppet skall var öppen för alla och skall kunna användas vid olika tillfällen. Det skall vara en plats för den enskilde att minnas, lägga en blomma, ge plats för meditation och samla sina tankar. Det skall också vara en minnesplats för Försvarsmaktens personal och veteraner. Det har länge saknats en sådan plats i Karlskrona.

Skeppet, som är vridbart, trots att det väger över två ton, vreds från 270 grader till 12, 5 grader, flottans bästa kurs enligt marininspektören. (12,5 grader från Karlskrona angöringsboj leder nämligen in i Karlskronabassängen). Att Minnesmonumentet faktiskt är vridbart ger det en extra dimension, då man kan ställa konstverket utifrån där ens nära och kära är just nu eller kanske vart de befann sig när man miste dem.

Att det finns ytterligare en dimension på denna minnesplats är det få som riktigt känner till.
Den svarta "porten" som finns i muren bakom skeppet har skulpterats ut ur samma diabasblock och har en stensatt halvsfär framför sig som skall motsvara en altarring.
Den högblanka diabas stenen ger en reflexspegelbild av halvsfären och kompletterar den till en cirkel tillsammans med den som står framför och begrundar den tillräckligt tydliga men inte detaljrika spegelbilden. För att se och förstå den ytterligare dimensionen som jag åsyftar måste man veta lite historik runt altarringen i sig.

En altarring ser inte ut som en ring, utan som en halvcirkel i kyrkorna. Från den här sidan syns nämligen bara hälften. Resten av cirkeln finns på andra sidan, osynlig för våra ögon. Tanken är att himmelens alla änglar och alla de som gått före oss firar mässan tillsammans med de nu levande. Det är den osynliga världen som gör cirkeln hel.

Detta faktum gör i alla fall för min del att man får en känsla av att man ser in genom porten till sina saknade nära och kära.

Därmed hade också Karlskrona fått en plats som hedra veteraner och personal, som tjänstgjort och tjänstgör i Försvarsmakten, som om jag får tycka, speglar minnen och betänksamheten på ett mycket sofistikerat sätt, kanske det mest genomtänkta minnesmonument i Sverige eller rent av världen.

Konstnären Pål Svensson berättade om sitt verk och sade bl.a. ”Skeppet förekommer och är genomgående i alla religioner och trosuppfattningar. Att den är rörlig symboliserar, att allt
som rör båtar och hamnar rör sig på något sätt. Verksamheten är i ständig rörelse. På ovansidan av Skeppet finns en fördjupning i stenen. Den är formad så, att Amiralitetskyrkans dopskål skall passa och då kan platsen användas vid dop.
Tommy Brånhede
Uppdaterad: 2018-09-26
0 kommentarer
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå