Monumentet i Östersund

Här är svar från Magnus Kardin i Östersund om deras arbete med monumentet.

Vilka saker man bör tänka på i sin kontakt med kommunen.
Jag skickade ett medborgarförslag till kommunen där jag poängterade att Östersund och Jämtland med dess tradition som fd garnisonsstad och med väldigt stor mängd utlandsveteraner genom tiderna borde ha en minnessten/monument.

Hur kom ni fram till ert förslag?
Idén till förslaget fick jag efter att ha medverkat vid veteranmarschens första ceremoni i Halmstad där det står ett monument i Norrekats park.

Efter att jag lämnat in mitt förslag så kontaktade kommunen Hemvärnet för stöd och råd, där och då blev det ett samarbete mellan Östersunds kommun och I19 som vårt HV går under.

Annat som är viktigt att tänka på?

Framgångsfaktorer vad jag tror.
  • Sök fakta på hur många veteraner ni är i området
  • Förklara bakgrund och nytta med monumentet och hur det kan komma att användas på veterandagar, FN-dagar mm
  • Jag tror att det är viktigt att skriva en bra och målande motivering så det inte bara blir "Vi vill ha en sten!"
  • Jämförelse med motsvarande orter. Jag tog upp Halmstad som också är en garnisosstad som jämförelse.
  • Kontakta Hemvärnet på orten så de är inkopplade då Försvaret i slutändan troligen är delaktiga på något vis
  • Föreslå gärna plats och glöm inte att ta med informationstavla, kanske en sittbänk eller dylikt.
  • Ha i åtanke att platsen skall lämpa sig för såväl eftertanke som firande. Någon kanske vill bearbeta, minnas eller sörja, andra dagar är det ceremonier med Veteraner, anhöriga åskådare, sång, tal mm

Uppdaterad: 2018-09-11
0 kommentarer
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå