Minnessten i Borås

Här är Johan Noléns egna ord om sitt arbete med att en sten i Borås;
"Jag skickade in ett förslag till kommunen (bifogat) som sedermera behandlades i Kommunstyrelsen som gav i uppdrag till Kulturnämnden (bifogat) att undersöka finansiering via en stiftelse som Borås Stad har, där bidrog jag genom att skriva en ansökan (bifogat) till stiftelsen om pengar vilken blev bifallen. Jag arbetade med Kulturförvaltningen om placering av stenen då den ursprungliga planen med Stadsparken inte blev bra (för trångt med för många utsmyckningar redan, Borås Stad profilerar sig som en kulturstad med konstverk i det offentliga rummet) samt om beställningen av stenen enligt min ritning, även Stadsträdgårdsmästaren samt en landskapsarkitekt blev involverade från Borås Stad's sida för utformningen av miljön runt stenens plats i Majorslunden.

Även om det tog två år så gick det väldigt smärtfritt, kommunens kvarnar mal långsamt men vi fick aldrig något motstånd och tack vare finansiering via en stiftelse så behövde det aldrig bli någon offentlig upphandling."

Minnesstenen i Borås invigde 29 maj 2017 - stenen står i Majorslunden.

Bilder samt ritning på stenen och Stadsträdgårdsmästarens samt Landskapsarkitektens ritning över området finner ni via nedan länkar.
Uppdaterad: 2018-09-10
0 kommentarer
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå