Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

JK01, i skuggan av BA01

Man tenderar kanske ibland att först bara tänka på FN-bataljon BA01 och år 1993/1994 när insatsen i Bosnien-Hercegovina förs på tal och dess legendomspunne chef, överste Ulf Henricsson. Ingens insats i någon annan mission är att förringa i något som helst avseende men tjugo år efter att krisen kulminerade i det forna Jugoslavien är det dags med en kort reflektion och tillbakablick på den svenska FN-insatsen JK01.
En FN-insats som delvis kan ha glömts bort bland många andra missioner utom av de personer som tillhörde JK01 och som aldrig någonsin kommer att glömma denna tid. Man kan kanske fråga sig varför denna första svenska insats i det forna Jugoslavien inte har blivit mer omskriven. Vissa tankar fanns under planeringsstadiet att JK01 skulle till omfattningen kunna uppgå till en bataljons storlek, eventuellt i samarbete med andra nationaliteter där den svenske översten Jan-Gunnar Isberg, numera brigadgeneral, skulle vara chef för bataljonen, men politiker och övriga höga beslutsfattare ville annorlunda. Styrkan kom slutligen att omfatta ett renodlat svenskt kompani istället, som nu leddes av major Jan Söderberg.
Läs mer i bilagan nedan som är ett utdrag ur Fredsbaskern Nr 4 2011.
Författare och text, bilagan: Lars Andersson och Claus Dehlin
Uppdaterad: 2018-07-10
1 kommentar
Postat av: Pia Edström
Vilken jäkla mission detta var och vilka minnen vi alla har med oss hem. Vissa negativa och vissa positiva. Jag är både stolt och glad över att ha fått vara med på JK01
2017-03-17 15:22:01
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå