Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Vem är Veteran?

Sveriges Veteranförbund (SVF) tolkar begreppet Veteran på följande sätt:
"Svensk Veteran är den individ som vid något tillfälle har genomfört internationell tjänst eller beredskap med uppgifter som har sanktionerats av världssamfund, och/eller svenska staten."

SVF är därför öppet för var och en som fullgjort/fullgör tjänstgöring enligt ovan, samt för den som vill stödja förbundet och verka för dess syften och målsättning.
Uppdaterad: 2019-07-18
1 kommentar
Postat av: Staffan Rydqvist
Hej! Kan ni få med att jag deltagit iUNEF II, Bataljon 64 M i Sinai 1976 - 1977 för formens skull. MVH Staffan Rydqvist
2016-12-09 09:52:45
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå