Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Inbjudan till att uppmärksamma FN-dagen den 24 oktober vid FN-minnesmärket i Stockholm

Den 24 oktober inbjuder Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och Kongo Veteranerna in veteraner, anhöriga, samarbetsorganisationer och myndigheter för att högtidlighålla FN-dagen.
Samtliga organisationer som har en fana är välkomna att ta med den.

Tid: 16.30 - ca: 18.00
Plats: FN-minnesmärket vid Sjöhistoriska på Djurgården, Stockholm

Program
Utdrag ur programmet

Kl. 16.30 Ceremonin inleds Ceremonimästare Tor Cavalli Björkman leder ceremonin

Korum Officiant Lisa Mobrand, Regementspastor Livgardet läser FN:s Bön för FredTal av: SVF Förbundsordförande Sverker Göranson

Kongoveteranerna 1:e vice ordf. Bengt Wicksén

Öv Torbjörn Larsson, C FM VeterancentrumMedaljering SVF Guldmedaljör: Jeanette Widen

BNVF Brons: Magda Gad

Kransnedläggning

Korumofficiant Lisa Mobrand läser välsignelsen och påannonserar en tyst minut

Ljusceremoni

Musik, Stockholm Pipe Band

Dikten ”Döden betyder ingenting” läses av Annicka Engblom.

Kl. 18.00 (ca) Ceremonin avslutas


VARMT VÄLKOMNA
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Uppdaterad: 2019-10-18, av Christine Buschmann Sirafi
0 kommentarer
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå