Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Folk och Försvar 2018

Anders Emanuelsson (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksorganisation, Malin Widö (Invidzonen), Victoria Lundgren (Soldathemsförbundet) och Sverker
Veteran och anhörig organisationerna representerades av Anders Emanuelsson (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksorganisation, Malin Widö (Invidzonen), Victoria Lundgren (Soldathemsförbundet) och Sverker Göranson (förbundsordförande SVF) på Folk och Försvar Rikskonferensen i Sälen 14-16 januari 2018. De diskuterade bl.a veteranfrågor med politiker och myndighetsföreträdare och andra organisationer.

Uppdaterad: 2018-01-16, av Per Lennartsson

Medlemsundersökning förbättrar vår verksamhet

Mars 2018 startar arbetet med Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas stora medlemsundersökning. Undersökningen görs av undersökningsföretaget Sifo och de kommer att försöka nå samtliga medlemmar i förbundet, framförallt på e-post men också via post.
Undersökningen handlar främst om hur medlemmarna upplever sitt medlemskap i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, och vad medlemmarna tycker att förbundet ska göra mer (eller bättre) framöver.

Syftet med frågorna är att försöka förbättra verksamheten utifrån vad medlemmarna tycker. Svaren kommer sedan att vara ett viktigt underlag för förbundets fortsatta arbete.

Information om att undersökningen genomförs finns dels på Veteranförbundets hemsida, men också i sociala medier och i Fredsbaskern. Det är också viktigt att föreningarna går ut även i sina egna kanaler om detta.

SVF har skrivit sekretessavtal med Sifo vilket innehåller tydliga krav på varsam hantering av medlemsuppgifter och radering av all information direkt efter undersökningen.


Uppdatera dina medlemsuppgifter


Det är viktigt att du som medlem ändrar dina uppgifter i medlemsregistret så att vi kan nå dig med medlemstidningen och annan medlemsinformation. Uppgifter hanteras enklast på hemsidan och om du glömt dina inloggningsuppgifter kan du få dem skickade till dig via inloggningssidan, tryck på ”Glömt lösenord” och fyll i din e-postadress. Inloggningen ger dig också möjlighet att ändra föreningstillhörighet, se medlemsförmåner, erbjudanden, ta del av dokument och filer som är riktat till dig som medlem. Är du inloggad får du även tillgång till medlemsunika produkter och förmånliga medlemspriser i vår profilbutik.

Stöter du på problem med dina inloggningsuppgifter, kontakta oss på kansliet: telefon: 08-25 50 30, e-post: kansliet@sverigesveteranforbund.se
Uppdaterad: 2018-01-11, av Per Lennartsson

Nyheter

Gamla burkar ger stöd till Gula Bandet

Om man jobbar på Försvarsmaktens Högkvarter och lägger sin urdruckna cola-burk i en kartong, då vet man att panten kommer att göra nytta.
Henrik Thornberg som är brandskyddsansvarig på Högkvarteret ställde sig frågan vid kartongerna på en av miljöstationerna: vart tar panten vägen? Sen tänkte han, den borde gå dit där den gör nytta. Efter klartecken från sin närmsta chef och även från ställföreträdande chefen för Högkvarteret, omsatte han planen i verket. Panten går nu till Gula Bandet och veteraner som behöver stöd.
– Vi samlar in från Lidingövägen 24, Tre Vapen, Tegeluddsvägen 64 och 100, säger Henrik Thornberg.
Det har i år blivit 17 000 kr. Hanteringen går till så att när man kommit upp i fem säckar, ringer Henrik Thornberg till Pantamera som kommer med en bil.
– Ni går inte till Coop?
– Nej. Säckarna får vår streckkod, de vägs och panten går sedan till Gula Bandet.
Kommentarerna på Högkvarteret har varit positiva.
– Jag tog en verksamhet där vi gör nytta till något bra, säger Henrik Thornberg.

Text: Per Lunqe
Uppdaterad: 2018-01-12, av Per Lennartsson

Möte i Danmark med Board of Nordic Veterans Federation (BNVF)

Den 21 till 23 augusti genomfördes på marinbasen Gniben i Danmark årets möte med BNVF. BNVF är den nordiska sammanslutningen av våra veteranförbund i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sammanslutningen hette tidigare Board of Nordic Blue Berets, men bytte namn i fjol för att bättre överensstämma med förbundens nationella namn.
Den svenska delegationen bestod av förbundsordförande Sverker Göranson, vice ordförande Jerker Westdahl, kamratstödjare Peter Larsson och vår initiativtagare för veteranmarschen Lars-Göran Nyholm.
Syftet med mötet är att för varandra redovisa vad som skett i veteranfrågor under det senaste året, ge exempel på utvecklingsmöjligheter (aktiviteter, appar, namnfrågor etc), men också analysera hur vi kan bli bättre genom nordiskt samarbete. Detta år var det även dags att byta president för BNVF från norska Britt Tove Berg Brestrup till Paavo Kiljunen från Finland.
Programmet sträckte sig från måndag kväll till onsdag morgon. Innehållet var bland annat en genomgång av en PTSD-app som Danmark översatt från USA, innehållande en del för anhöriga och en del för drabbade. Vidare en information kring en särskild terapi med bruk av hästar. Båda dessa var intressanta och något vi tar med hem för vidare bearbetning.
Det ägnades särskild tid i en ”ordförandegrupp” och en ”kamratstödjargrupp” där bland annat rekrytering av yngre, civila och olika uppföljningsmetoder behandlades. Bra diskussioner där det beslutades att tillsätta en nordisk arbetsgrupp för att specifikt bearbeta rekrytering. Vidare att skapa en ”point of contact” i varje land för veteranmarschen 2018 och därmed möjliggöra ett utvecklat deltagande från övriga länder när vi rör oss upp i norra Sverige. Slutligen beslutade också presidenterna att de skulle mötas igen över en dag i februari för att öka trycket i samarbetsfrågorna och också förbereda sig inför möte 2018 med World Veterans Federation.
Sammantaget var detta ett effektivt och bra möte som vi tror ska bidra till att utveckla flera för oss viktiga frågor.
Uppdaterad: 2017-12-07, av Per Lennartsson

Veteranfamiljehelg på High Chaparral

Planeringsgruppen består av Per Sjöberg, Victoria Lundgren, Anders Josefsson och Lars-Göran Nyholm
Sveriges Veteranförbund och Soldathemsförbundet håller på tillsammans med High Chaparral Nöjespark att planera för en familjehelg 2018. Ett första möte är genomfört och mer information kommer inom kort med program, övernattningsmöjligheter och priser.

Datum att lägga in i kalendern är 11-12 augusti 2018.

Uppdaterad: 2017-11-21, av Per Lennartsson

Genom väggen och tillbaka

Sveriges Veteranförbunds generalsekreterare Anders Ramnerup gick in och genom väggen. Nu är han tillbaka och har lärt sig mycket på vägen.
Anders Ramnerup har kommit tillbaka som generalsekreterare för Sveriges Veteranförbund. Det har gått många steg efter det att han gick in i den vägg som är ett bekant fenomen för många. Vid julen 2015 hade Anders hög arbetsbelastning, han hade under en längre tid jobbat mellan 60 och 80 timmar per vecka. Kroppen sa nej, vilket Anders borde ha sagt själv långt tidigare.

Fysisk träning
Vägen tillbaka gick liksom för förre ÖB Sverker Göranson när mål och medel inte matchade, via fysisk träning. Högt blodtryck och kolesterolvärde har gått ner som en bonus. Anders satsade också på nya hobbys, han köpte en motorcykel och gick med i Blue Berets MC-klubb och han gillar matlagning. Det är hobbys som blev viktiga för Anders. Stegvis började han jobba på Sveriges Veteranförbunds kansli. Det blev 25 procent i höstas och sedan ökade han sakta. Från i januari jobbar han heltid.

Fick du bra stöd?
– Ja. Jag hade en bra läkare och en bra kurator. Jag hade faktiskt också en bra handläggare på Försäkringskassan, säger Anders.

Våga säga nej
Anders hade ett samtal med ordföranden och han tycker att förbundet förstod den sits han satt i och liksom för andra arbetsgivare som vill ha tillbaka en bra medarbetare har de satsat på Anders. Han och de andra på kansliet jobbar nu på att få en bra arbetsmiljö och så att alla kommer ner i tid.
– Förut var jobbet både jobb och hobby, jag stängde inte av när jag gick hem. Nu har han lärt sig att också säga nej.
Många som själva är på väg in i väggen, de kanske undrar hur det känns att vara där?
– Det är svårt att förklara. Men rådet är att innan man hamnar där våga säga nej. Det var ett nytt ord för mig. Och när man går hem från jobbet då stänger man av.

Utmaningar nu?
– Att få en bra arbetsmiljö och jobba för våra föreningar och medlemmar. Vi har en ny styrelse som vi precis lärt känna, säger Anders.

Artikeln är publicerad i Fredsbaskern nr 3-2017
Text: Per Lunqe
Foto: Kim Svensson

Fakta:
PÅ VÄG IN I VÄGGEN
Utmattningssyndrom innebär ett eller flera fysiska och/eller psykiska symtom som ofta uppkommer efter långvarig stress. Det kan till exempel vara omställningar på arbetsplatsen eller händelser i privatlivet som gör att man blir sjuk. Själva insjuknandet kommer ofta smygande, men kan ibland vara dramatiskt då man upplever att man ”går in i väggen”.

Symtomen kan vara både kroppsliga och psykiska. Oftast har man haft ett eller flera stressrelaterade besvär under en längre tid innan man blir sjuk. Ett vanligt symtom är stor trötthet som inte går att vila bort. Andra symtom är minnesstörningar, oro och ångest, sömnproblem och hjärtklappning.

Misstänker du utmattningssyndrom kontaktar du vårdcentralen eller företagshälsovården. Ring sjukvårdsrådgivningen för att få råd.
Källa: Vårdguiden
Uppdaterad: 2017-10-02, av Per Lennartsson
Mikael Bodell – tilldelades SVFs förtjänstmedalj i silver den 16 juli 2017 vid en ceremoni i Norre Katts park i Halmstad.

Mikael Bodell – SVF silver

För att ha varit den drivande kraften i att få föreningen Fredsbaskrarna Västkust i rullning och med ihärdigt arbete; likt Sisyfos ständigt hållit den i rullning. Tillsynes outtröttlig arbetar han vidare för att verka för och med veteraner. Hans starka vänskap, vilja att driva saker igenom och administrativa talang gör honom till en tillförlitlig grundpelare som Fredsbaskrarna Västkust inte hade klarat sig utan. Han förtjänar all vår erkänsla och respekt.

Mikael Bodell – tilldelades SVFs förtjänstmedalj i silver den 16 juli 2017 vid en ceremoni i Norre Katts park i Halmstad.

Grattis!

Uppdaterad: 2017-07-26, av Per Lennartsson
Från vänster Ulrika Berg och Per Samuelsson BAE systems (Hägglunds) som överlämnade checken 5 juli i Örnsköldsvik till Per Lennartsson.
Tack BAE Systems Hägglunds AB med personal för ert engagemang och ovärdeliga stöd. Er check på 52.800:- kommer att vara till fantastisk hjälp till Kamrathjälpen/Gula Bandet.
Uppdaterad: 2017-12-06, av Per Lennartsson

Almedalen 2017

Förbundet deltar som förra året i Almedalen och i år med eget seminarium inom ramen för projektet Försvarspolitisk arena.
Försvarspolitisk Arena (FPA) är öppen för alla och syftar till att genom diskussioner och kunskapsöverföring skapa ett ökat medvetande hos allmänheten och politiker om försvars- och säkerhetspolitiska frågor samt frågor om samhällets krisberedskap.

I anslutning till seminarielokalen arrangerar projektgruppen Försvarspolitiskt café. Här kan alla försvars- och säkerhetspolitiskt intresserade mötas över en kopp kaffe. Caféet sponsras av DXC Technology. Pengarna går direkt till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas projekt gula bandet som stödjer våra veteraner och soldater i utlandstjänst.

Caféet är öppet måndag till torsdag 8.30 till sista seminariet. Du behöver alltså inte köpa frukost utan kom hit och stöd Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och träffa försvarspolitiskt intresserade redan på morgonen! Det finns också gott om tid före och efter seminarierna att fortsätta och fördjupa diskussionerna i vårt café.

Försvarspolitisk arena 2017 är öppen från den 2 juli till den 7 juli för seminarier och möten i en centralt placerad lokal på S:t Hansgatan11.


Förbundets seminarium 4/7 kl 11:45-12:30 "Bristande action efter Veteranutredningen diskuteras i Almedalen med Peter Hultqvist (s) och Karin Enström (m)"
>> Läs mer här <<
Uppdaterad: 2017-07-01, av Per Lennartsson

Veteranträffen ÖS 24

Var med och spräng besöksrekordet från i fjol på 800 besökare
Veteranträffen ÖS 24 genomförs den 13-16 juli 2017 på Ringenäs Skjutfält, Halmstad.
Checkpoint Charlie öppnar torsdag 13 juli kl 12.00 och stänger söndag 16 juli kl.17.00.
Utdrag ur helgens programmet: Läs allt på Veteranträffens hemsidan
Under fredagen blir det föredrag av Niklas "Slaktarn" Bengtsson och Joakim Bohm och Lemnells Kapell rockar loss på Truckers Inn, fredag och lördag. Lördag eftermiddag blir det föredrag av Stig-Inge Blennow.
Veteranmarschen kommer att som tidigare år att gå ut till Ringenäs efter avslutad ceremoni och parad inne i Halmstad. Bussar kommer att transportera in till Halmstad så att så många som möjligt kan delta, ca 13.00 går de tillbaka till Ringenäs.

Program för ceremoni och Veteranmarschen i Halmstad
10.00 - Bussarna rullar från Ringenäs.
10.30 - Samling på Stora torg-Köpmansgatan.
10.55 - Uppställning på torget
11.10 - Avmarsch mot Norre Katts Park och minnesstenen via Storgatan, Norra vägen. MARSCHVÄG
11.30 - Ceremoni i Norre Katts Park med hedersvakt, musikkår ur Hemvärnet, tal av Chefen Lv6, Anders Svensson, Tor Cavalli-Björkman SVF, Lars-Göran Nyholm, Veteranmarschen, korum samt medaljutdelning och kransnedläggning,
12.35 - Uppställning för avmarsch tillbaka till Stora Torg 12.45.
13.00 - Bussarna går åter till Ringenäs påstigning på Hamngatan där bussarna lämnade

Marsch mot Ringenäs avgår med de som vill följa med. Det är fin promenad på ca 12 km. >> Se färdväg och karta <<

Ändringar kan förekomma
Uppdaterad: 2017-06-14, av Per Lennartsson

Veteranöl

Nu finns Veteranölet att beställas på Systembolaget
Veteranölet är ett samarbete mellan Limhamns Bryggeri och Sverige Veteranförbund Fredsbaskrarna. Ölet finns i vissa lokala systembolags butiker samt via beställningssortiment. För varje såld produkt stödjer du Gula Bandet och Sveriges Veteranförbund.
Ta gärna kontakt med era träffplatser (som är på restaurang/pub) för beställning av ölet till era träffar.

Ölet kommer att finnas till försäljning under veterandagen i Stockholm.

>> Beställ hos Systembolaget - Limhamns Veteranöl, Nr 31678


Dan Holmér veteran och bryggare står bakom ölets tillkomst.
Kontakt Limhamns bryggeri, Dan Holmér, dan@limhamnsbryggeri.se


Uppdaterad: 2017-05-09, av Per Lennartsson

Medaljörer 2016 på FN-dagen

Ray Lindahl, Anneli Liljekvist, Anders Halldén och Karianne Esseveld medaljerades under Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och Kongoveteranernas traditionsenliga firande av FN-dagen, 24 oktober.
Från vänster: Karianne Esseveld, Ray Lindahl, Anneli Liljekvist och Anders Halldén - Foto: Kim Svensson - www.purpleninja.se
Enligt traditionen genomförde SVF tillsammans med Kongoveteranerna en ceremoni vid FN-minnesmärket, Sjöhistoriska på Djurgården i Stockholm. Ett stort antal veteraner, anhöriga samt därtill samarbetsorganisationer och myndigheter hade samlats. Tal hölls av Tor Cavalli Björkman, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Bengt Wicksén, Kongoveteranerna och konteramiral Anders Grenstad, chef för Försvarsmaktens veteranenhet. Talen följdes av medaljering, kransnedläggning, korum och en tyst minut.

Efter ceremonin bjöds det på kaffe och kanelbullar i Sjöhistoriskas lokaler. Tack alla som deltog och gjorde ceremonin minnesvärd.

Vid 17-tiden genomförde Fredsbaskrarna Stockholm en vacker ljusceremoni vid FN-minnesmärket.

Nedan kan ni läsa medaljmotiveringarna.

Ray Lindahl har erhållit SVF Silver
Motivering:

Ray har under ett stort antal år med gott humör, stor portion av humor och med en gränslös tjänstvillighet stöttat veteraner inför och efter utlandstjänst. Detta skedde främst under Rays fleråriga tjänstgöring vid SWEDINT under Almnästiden, men även på nuvarande position vid Ledningsregementet har han fortsatt stödja veteraner enligt bästa förmåga något som inte minst Kongoveteranerna upplevt.

Ray Lindahls mångåriga arbete med och för veteraner gör honom till en värdig mottagare av SVF's förtjänstmedalj i silver.


Anneli Liljekvist har erhållit SVF Silver
Motivering:

Anneli Liljekvist blev veteran 1998 (BA09) och har sedan, direkt och indirekt, varit en ambassadör för Sveriges veteraner. Hon syns ofta där hon står och går med fanor i ur och skur. Hon finns även med bakom kulisserna och drar ett stort lass för att sprida information om vad fredsbaskrarna sysslar med och inbjuder till olika aktiviteter som anordnas. En bättre "veteran" får man leta efter.

Som tack för genomförda uppdrag och som uppmuntran till kommande.


Anders Halldén har erhållit SVF Silver.
Motivering:

Vi är väldigt många fredsbröder och fredssystrar som mer än gärna skulle vilja återse medlemmarna i våra bataljoner från gångna tider.

Anders Halldén från Eskilstuna skapade den inledande idén, gav idén struktur och mål samt i minst, förverkligade sin idé. Anders tog kommandot och lyckades genom en obruten vilja nå genom hela BA04-bataljonens hierarki från ställföreträdande gruppchefer till bataljonens översta topp, företrädd av överste Göran Arlefalk. Detta tjugo år efter FN-bataljonens avvecklande. Anders lyckades gott och väl återsamla nästan 500 veteraner ur BA04 på P7 i Revinge.
Uthållig, osjälvisk, storstilad i kamratskap och ett utomordentligt föredöme, är Anders Halldén i ett nötskal.

Karianne Esseveld har erhållit BNBB Brons
Motivering:

Karianne Esseveld har på ett sätt som få personer, i sin uppsats vid Socialhögskolan i Lund belyst utlandsveteraners tjänstgöring, identitet och relationer till varandra. Avhandlingen baserar sig inte enbart på litteraturstudier utan Karianne har genom flera möten med utlandsveteraner under deras kamratträffar samlat ytterligare material. Karianne har därigenom tagit stor del av berättelser,samtal och erfarenheter vilket starkt fördjupat hennes kunskaper. Hon har vidare ökat sin och vår förståelse för våra internationella insatsers påverkan av våra liv efter avslutad tjänstgöring. Detta är ett viktigt inslag i hela veteranpolitiken och spridandet av kunskap och förståelse för veteranernas erfarenhet och deras bidragande av kunskap till samhället.


Medaljstatuter 
Bestämmelser för förtjänstmedalj.
Förtjänstmedaljen instiftades 1996 i syfte att utdelas som erkänsla för synnerligen förtjänstfulla insatser till förbundets fromma. Medaljen är komponerad av Jan Sirkiä och Walter Meijer och utgörs av en 35 mm rund medalj. Den präglas i förgyllt oxiderat kontrollerat sterling silver respektive oxiderat kontrollerat silver. Framsidan visar förbundets logotyp. Baksidan är försedd med rundad ytterkant och plats för gravyr i mitten. Medaljens band utgörs av ett vitt vattrat sidenband med en gul rand i mitten omgivet av en blå rand på vardera sidan och 35 mm brett (proportionerna 7,5 -‐ 7,5 -‐ 5,0 -‐ 7,5 -‐ 7,5).

-‐ Guldmedaljen numreras och utdelas normalt efter minst 10 års förtjänstfullt arbete och förutsätter att mottagaren tidigare erhållit förbundets förtjänstmedalj i silver. Förbundsstyrelsen kan dock i speciella fall besluta om undantag. 
-‐ Silvermedaljen utdelas normalt efter minst 5 års förtjänstfullt arbete. Förbundsstyrelsen kan
dock i speciella fall besluta om undantag. Vid utdelning av förtjänstmedaljen graveras mottagarens namn och utdelnings år på baksidan. Bestämmelser för BNBB förtjänstmedalj.
Board of Nordic Blue Beretts (BNBB) delar ut förtjänstmedaljer (guld, silver och brons) som
erkänsla för synnerligen förtjänstfulla insatser för internationellt och nordiskt veteranarbete. 
-‐ BNBB förtjänstmedalj i guld och silver utdelas efter förslag från varje nationell organisation enligt BNBB medaljstatuter. 
-‐ BNBB förtjänstmedalj i brons delas ut som erkänsla för insatser för internationellt och nordiskt veteranarbete efter förslag från förbundets föreningar alternativt förbundsstyrelsen. 
Vad som i övrigt gäller för förbundets förtjänstmedaljer gäller också för BNBB förtjänstmedaljer. 
   
Övrigt
Medaljkommittén kan för Förbundsstyrelsen föreslå kandidater för medaljering. Förslag
skall ha inkommit till medaljkommittén senast sista februari. Förbundsstyrelsen fattar
beslut om tilldelning. En av medaljkommitténs ledamöter skall alltid vara ur Förbundsstyrelsen medan övriga väljs på kongressen. Register över utdelade medaljer skall föras av Förbundets medaljkommitté. 
  
Uppdaterad: 2016-10-25, av Per Lennartsson

Inbjudan till att uppmärksamma FN-dagen den 24 oktober vid FN-minnesmärket i Stockholm

Den 24 oktober inbjuder Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och Kongo Veteranerna in veteraner, anhöriga, samarbetsorganisationer och myndigheter för att högtidlighålla FN-dagen.
Samtliga organisationer som har en fana är välkomna att ta med den.

Tid: 14.00 - ca: 14.30
Plats: FN-minnesmärket vid Sjöhistoriska på Djurgården, Stockholm

Program
14.00, Samling vid FN-minnesmärket, uppställning av fanor
Ceremonin inleds
Korum, Mats Norrman, HKV läser FN:s bön för fred
Tal, Tor Cavalli Björkman, styrelserepresentant SVF
Tal, Bengt Wicksén, vice ordförande Kongoveteranerna
Tal, Konteramiral Anders Grenstad, Chef FM:s Veteranenhet
SVF:s medaljering, fyra medaljörer, avslutas med fanfar
Nedläggning av gravbuketter
Tyst minut, stabspastorn påannonserar tyst minut för omkomna kamrater
ca: 14.30 Avslutning

efter ceremonin bjuder vi på fika på Sjöhistoriska museet

Med vänlig hälsning

Per Lennartsson
Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

Karl-Olof Fransson
Kongo Veteranerna
Uppdaterad: 2016-10-12, av Per Lennartsson

Årets höjdpunkt - Veterandagen!

För sjätte året i rad var det den 29 maj äntligen dags för ännu en dag i veteranernas ära. Stora mängder människor hade slutit upp för att visa sitt stöd och ge veteranerna den erkänsla och respekt som de förtjänar. Firandet tog plats vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm där såväl veteraner som anhöriga och allmänheten hade samlats för att ta del av utställning, uppvisningar och en högtidlig ceremoni med medaljering, kransnedläggning och musik.

På plats fanns bland andra kung Carl XVI Gustaf, ÖB Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist. Att sedan Sven-Eric Söder, generaldirektör Folke Bernadotteakademin, fick hålla tal visade att veterandagen går från klarhet till klarhet. Dagen är till för att hylla Sveriges alla veteraner, civila, militära och dess anhöriga och det gjordes med bravur.


Foto: Kim Svensson

För första gången någonsin var statsminister Stefan Löfven med på Veterandagen och höll ett mycket bra tal där han betonade ”Veteranstödet är inte en fråga om vänster eller höger. Det är en fråga om anständighet”. Frågan är vad det kommer att betyda för oss veteraner och våra anhöriga?

SVF genomförde precis som förra året en parad (Veteranmarsch) genom Stockholm för att på detta sätt uppmärksamma Veterandagen, som annars genomförs lite ouppmärksammad för allmänheten ute på Gärdet. I år var det närmare 170 veteraner och anhöriga med en trumkår i täten och en poliseskort (med bl.a hästar) som gick från Kungsbron via Stureplan till Djurgården.


Foto: Kim Svensson

Efter ceremonin på Djurgården var det mingel i mässtältet. SVF tillkännagav årets veteran som 2016 är Callis Amid, en utmärkelse han fått för sina insatser för de Afganska tolkarna. Stefan Olsson som också varit en motor i detta arbete blev också medaljerad för sitt arbete. Förutom dessa två blev Johan Landgren, som är projektansvarig för Folke Bernadottesamlingarna medaljerad. Medaljörerna fick Sveriges Veteranförbunds förtjänstmedalj i silver. Nomineringarna finns att läsa nedan. Framåt kvällen spelade Charlie 4 Tango i mässtältet där många fick höra Sven Assarsson och Patric Anderssons låtar för första gången. Samtidigt hölls det en veterankonsert i Berwaldhallen. Den krocken kändes lite onödig. Men båda konserterna var mycket uppskattade och värdiga.


Foto: Caroline Lindeberg

Tack alla som besökte oss i våra tält och köpte Gula Bandet-produkter till stöd för våra veteraner och anhöriga. Men också tack till BBMC, Ballongprinsessan Marie Byqvist, Invidzonen, SMKR, Soldathemsförbundet, Fredsbaskrarna Stockholm m.fl. för bra samarbete och stöd.

Nomineringarna medaljörer:

Callis Amid – Årets Veteran 2016
Callis Amid har med stort hjärta och med stor målmedvetenhet startat och drivit kampanjen för stöd till de av Sverige lokalanställda Afghantolkar som riskerat livet och i något fall t.o.m. dött för att tjäna svenska intressen. Han har även dessförinnan under en längre tid kämpat för tolkarnas rättigheter.

Att se en veterankamrat med en sådan kämpaglöd, oförtröttligt driva en oerhört viktig fråga för sina forna arbetskamrater och kollegor är inspirerande för alla oss andra.

Callis har på flera sätt försökt påverka svenska myndigheter att agera för att anpassa lagstiftning och att skapa lagutrymme för Migrationsverket att erbjuda denna grupp av utsatta människor, tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd vare sig det rör sig om tolkar från Afghanistan eller andra insatsområden.

Callis har gjort betydande insatser för tolkarna och deras rätt till en rättssäker hantering. Allt under förbundets värdegrund, kamratskap, omtanke och medmänsklighet.
Callis är en riktig fredsbevarare!

Stefan Olsson
Stefan Olsson tilldelas SVF’s silvermedalj för sina betydande insatser för stöd till de av Sverige lokalanställda Afghantolkarna och deras rätt till en rättssäker hantering. Stefan har tillsammans med Callis Amid startat och drivit kampanjen och har för oförtröttligt, med stort hjärta, och med stor målmedvetenhet kämpat för tolkarnas rättigheter.

Allt under förbundets värdegrund, kamratskap, omtanke och medmänsklighet.

Johan Landgren
Hundratusentals svenskar har deltagit i internationella fredsinsatser sedan år 1948. Deras brev, foton och dagböcker finns numera tillgängliga i det digitala arkivet Folke Bernadottesamlingarna (FBS).

Genom att samla handlingarna digitalt underlättas forskning radikalt. Svenska myndigheter och beslutsfattare får tillgång till ett rikt material för utvärdering av tidigare insatser.

Även allmänheten får via FBS möjlighet att bekanta sig med ett tidigare svårtillgängligt material. En del av de historier och bilder som samlats in har publicerats på en särskild webbplats (veteranarkiv.fba.se), där man på ett enkelt sätt kan ta del av utvalda berättelser från utlandsveteranerna.
Ansvarig projektledare för detta arbete är Johan Landgren. Som ett stort tack och ett bevis på vår uppskattning för detta viktiga arbete som utgör en del av ett större erkännande från Sveriges sida av veteranernas arbete för fred, tilldelas Johan Landgren Sveriges Veteranförbunds förtjänstmedalj i silver.
Per Lennartsson
Uppdaterad: 2016-05-31, av Lottie Nordström

Kajsa Ljungberg, Luleå är en av förbundets kamratstödjare

Kajsa Ljungberg i Afghanistan 2012. Nu är hon kamratstödjare.
Kajsa Ljungberg har varit på insatser i Afghanistan mellan 2009 och 2013. Erfarenheterna därifrån tar hon med sig som kamratstödjare. Kajsa bor i Luleå och jobbar också där, på F21. I jobbet träffar hon kollegor som ibland behöver ett samtal och då finns hon där.
– Det viktiga är att kunna lyssna, säger hon. Det andra som hon tycker är viktigt är att hon kan leva sig in i det som den andre pratar om.
Då är det en fördel för henne att hon själv varit på insats.

Som kamratstödjare får hon också samtal på sin mobil. Då har det gått genom hennes ordförande i Fredsbaskrarna Norr.
– Det är både anhöriga och veteraner som ringer. Då lyssnar Kajsa. Hon ger den som ringer sin tid, och ett samtal får gärna ta tid. Veteranen som
ringer kan ha levt med konstant stresspåslag under lång tid på insatsen. Nu, hemma, ska detta bearbetas.
– Jag försöker få veteranen att själv komma till insikt om vad som kan göras för att det ska bli bättre.
Kajsa jobbar också med Invidzonen och är då med på deras anhörigchat.
– Det kan vara så att den anhörige tycker att hans eller hennes partner inte låter som vanligt. Jag försöker då säga att situationen inte är vanlig i det civila livet. Det kan vara helt naturligt att skärma av sig, säger hon.

Ett känsligt område som kan dyka upp är alkohol och droger.
– Tyvärr är det lätt att ta till alkohol för att döva jobbiga minnen. Det enda jag kan säga är att ruset är en kortvarig glädje och att minnena inte är
mindre jobbiga dagen efter.
Kajsa har gått en ettårig utbildning som norska veteranförbundet ordnat. Där fick hon nya insikter om krisstöd. Hon har också utbildats av
Fredsbaskrarna och Björn Eggeblad. Det är utbildningar som hon är tacksam för.
– Min erfarenhet och det jag lärt mig på utbildningarna gör att jag ofta kan hjälpa veteranen eller den anhörige.
Känner du att du gör nytta?
– Ja. Annars skulle jag sluta.
Driv?
– När jag märker att den jag pratar med mår bättre, då har jag lyckats. Det är en skön känsla också för mig, säger Kajsa.
text: Per Lunqe
Uppdaterad: 2016-02-25, av Per Lennartsson

Vi finns här för dig

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna finns till för dig och alla andra veteraner och anhöriga. Vi vill hjälpa dig med det som bekymrar dig som veteran. Därför svarar vi alltid på frågor du ställer till oss via någon av de sociala kanaler som vi bevakar, som Facebook-sidorna Fredsbaskrarna Sverige, Gula Bundet eller Veteranmarschen. Du kan också skriva dina frågor och funderingar till kansliet@sverigesveteranforbund.se, till kansliet via post eller ringa till oss, så hjälper vi dig.

Däremot har vi tyvärr inte möjlighet att följa upp allting som skrivs i olika sociala medier, som Facebook med flera. Vi bedriver ingen verksamhet där vi scannar av nätet för att gå in i diskussioner gällande förbundet, föreningar eller veteraner. Det skulle kosta oss mycket stora resurser, och det är resurser som vi hellre använder till att hjälpa er veteraner.

Vi sprider inte information från okända källor eller sådana källor som kan uppfattas som främlingsfientliga eller olagliga på något sätt. Vi önskar en öppenhet gällande veteranfrågan men tyvärr ser vi individer som inte gör det bättre för veterankollektivet.

Det är lätt att dras med i olika diskussioner på sociala media som många gånger inte har något slut. Man bör i de fall inläggen är missvisande påpeka detta och gärna hänvisa till fakta. I många fall bör man överväga innan man ens ska gå in i en diskussion.

Då det skrivs och diskuteras om veteraner, anhöriga och förbundet i andra forum och Facebook-grupper ber vi ALLA att ALLTID ställa sig frågan om sanningshalten i de ev. påståenden som framkommer. Vad har den som skriver för syfte och mål med det han eller hon skriver? Vilka fakta och källor baserar personen sitt/sina inlägg på? Var noggrann med källkritik och sprid inte vidare om du känner dig osäker.

Vi kommenterar inte enskilda ärenden eller hänger ut våra kamrater. Smutskastning bakom ryggen av andra veteraner eller organisationer kommer ALDRIG att ge oss veteraner en positiv framtid. Det är tillsammans som vi kan fortsätta att påverka och vara till stöd för varandra. Vem skulle annars göra det?

Ett bra sätt att påverka och vara med i förändringsarbetet är att vara medlem och engagera sig i en organisation eller förening som aktivt arbetar för att göra veteranens och dess anhörigas vardag bättre. Det är det vi på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna vill.
Uppdaterad: 2016-01-26, av Per Lennartsson

Akademiska sjukhusets PTSD-studie och den nyinrättade Veteranmottagningen

Fredag den 15 januari öppnades Sveriges första veteranmottagning på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Mottagningen är öppen för veteraner från hela Sverige. SVF samarbetar med Akademiska och ger ekonomiskt stöd för resor och övernattningar i de fall det behövs.
Den nya mottagningen är en så kallad öppenvårdsmottagning inom psykiatrin på Akademiska. Oavsett bostadsort kan man söka hit för utredning, antingen genom att skriva en egen vårdbegäran (tidigare kallad egenremiss) eller via remiss/specialistvårdsremiss från behandlande läkare. Förbundet kan också hjälpa till att förmedla kontakten med mottagningen.

Sedan ett par år tillbaka har SVF ett samarbete med Akademiska sjukhuset där förbundet har varit behjälpliga under den PTSD-studie som genomfördes 2014-2015. Till den studien har SVF skickat runt 15 veteraner och i vissa fall deras närmaste anhörig. De har fått resor – och för dem som behövt – övernattningar betalda av förbundet via Kamrathjälpen.

För de flesta som ingått i studien har ett nytt, bättre liv börjat. Inte så att de är botade men de har fått hjälp med ”verktygen” för att kunna fungera och leva ett bättre liv.

Vi kommer att följa upp studien och vårt samarbete kommer att fortsätta med Akademiska i Uppsala. Förbundet kommer att fortsätta att stötta med resor och övernattningar för ALLA veteraner och anhöriga som behöver det. Stöd ur Kamrathjälpen söker ni via förbundet.

Frågor rörande Veteranmottagningen hänvisas till Akademiska sjukhuset!
Uppdaterad: 2017-06-27, av Per Lennartsson

Ge tolkarna rätt att söka asyl!

Kampanjen ”Tolkarna” syftar till att förse de tolkar som varit i svensk tjänst och som vill söka asyl i Sverige med juridisk hjälp.
Tolk vid svenska styrkan i Afghanistan hjälper till vid samtal med personal ut FS24. Foto: Per Lennartsson
- Inom Sveriges Veteranförbund delar vi våra grundvärderingar med FN, nämligen kamratskap, omtanke och medmänsklighet. Jag tycker att det är en bra värdegrund att utgå ifrån i allt man gör, och då blir det också helt självklart att Sverige måste hjälpa de här tolkarna att få en trygg och säker vardag, till exempel i Sverige, säger SVFs generalsekreterare Anders Ramnerup.

Kampanjledare är Callis Amid, Afghanistanveteran och konsult i systemanalys och Stefan Olsson, frilansskribent och f.d. chef för tankesmedjan Frivärld.

Om insamlingen
Målet är att samla in 576 875 kronor baserat på den kostnadskalkyl som advokatfirman Öberg & Associés har lämnat till SVF. Pengarna ska användas till att finansiera advokatkostnader för de tolkar som kan visa att de har tjänstgjort för den svenska försvarsmakten och som vill söka asyl i Sverige. SVF har redan bidragit med 56 875 kronor.

Pengarna förvaltas av SVF. Hela insamlingen går oavkortat till att finansiera den juridiska hjälpen. SVF tar inte ut någon avgift för att administrera detta.

Om det visar sig att svenska staten ändrar sig och låter tolkarna söka asyl, och dessutom förser dem med rättshjälp, tillfaller de pengar som blir över SVF. Vidare kommer belopp bortom målsumman – i händelse av att målsumman överskrids – tillfalla SVF och användas inom ramen för den normala verksamheten, att synliggöra och stötta utlandsveteraner.

Ge ett bidrag:
Crowdfundingkonto
eller till
Bankgiro: 706-7630
Ange TOLKARNA vid betalning.

Kontaktuppgifter
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
E-post: svf@tolkarna.se
Tel: +46(0)70-879 90 86

Kampanjledare:
Callis Amid
E-post: callis.amid@tolkarna.se
Tel: +46(0)73-685 56 64

Stefan Olsson
E-post: stefan.olsson@tolkarna.se
Tel: +46(0)73-995 72 00
Uppdaterad: 2015-11-26, av Per Lennartsson

Vem tycker Du har gjort sig förtjänt av en medalj?

Förslag om utdelning av utmärkelser kan göras av enskild medlem eller till förbundet ansluten förening.
Vi vill ha din motivering skriftligen senast sista februari 2016.

Förslag skickas till: kansliet@sverigesveteranforbund.se
eller
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Medaljkommittén
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Uppdaterad: 2015-12-15, av Per Lennartsson

FN-dagen firas i hela landet

FN-dagen 24 oktober hyllar minnet av att FN-stadgan trädde i kraft 1945. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt. FN-dagen har firats sedan 1948 och har varit allmän flaggdag i Sveriges sedan 1982. Sedan FN-minnesmärket invigdes 1995 av H.M. Konung Carl XVI Gustaf har Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Kongoveteranerna, UNEF-kamraterna och Försvarsmakten firat dagen ute på Djurgården i Stockholm.
Foto: Kim Svensson - www.purpleninja.se
Eksjö
Fredsbaskrarna F-län och Soldathemmet Grenadjäre bjuder in veteraner med respektive att fira FN-dagen tillsammans på Eksjö Stadshotell. Lördagen den 24 oktober kl:18.30.
Läs mer här!

Eskilstuna
FN-dagen i Eskilstuna Keep the dream alive!

Göteborg
FB Västkust firar FN-dagen på Restaurang Le Baron, vid Korsvägen Göteborg, kl 19.00. Läs mer på Facebook:

Halmstad
FN-föreningen, Soldathemmet, FB Halland i Halmstad firar FN-dagen med bl.a. ceremoni vid Minnesmärket i Norre Katts park vid kl. 15.
Läs mer om FN-dagen i Halmstad på Facebook!


Helsingborg
Fredsbaskrarna Skånes Helsingborgssektion bjuder in till firande av FN-dagen 24 oktober
Plats: S:ta Maria Kyrka, Helsingborg
Tid: 19:07
Läs mer här!

Jönköping
Vi firar FN-dagen i Jönköping med besök av Per-Erik Korström som pratar om: ”Det aktuella säkerhetsläget i världen” Pekka har lång erfarenhet av internationella konflikter över hela världen och har tjänstgjort i flera omgångar i Georgien samt senast i Mongoliet. Pekka har tidigare även varit ordförande i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna.
Läs mer här!
 
Karlskrona
Fredsbaskrarna Blekinge bjuder in till ett event på FN-Dagen klockan 15:00 i Amiralitetskyrkan, till förmån för människor på flykt. Medverkar gör bl a Marinens musikkår. Därefter hålls extra årsmöte i Församlingshemmet, Amiralitetsförsamlingen. Varmt Välkomna

Karlstad
I samband med FN-dagen den 24 oktober bjuder Brigadmuseum in till föreläsning om traumatisk stress och krisstöd. Vi passar även på att visa filmen om Värmlandsbrigadens uppdrag i Bosnien 1996 (Ba 06). Föreläsare är Per-Olof Michel som är legitimerad läkare med specialistexamen i psykiatri och docent i katastrofpsykiatri.

Nibble
Från kl. 18 är det barhäng i Nibble. Läs mer på Facebook!

Norrköping
Veterangudstjänst på FN-dagen den 24 oktober kl.11:00 men också samkväm kvällen innan. Läs mer här!

Skövde
Varmt välkommen till veteranträff på Skövde Soldathem på FN-dagen den 24/10. Vi erbjuder en spännande dag tillsammans där flera anhörig- och veteranorganisationer finns representerade! Vi ser fram emot att träffa just dig! Läs mer på Facebook!

Stockholm
Den 24/10 högtidhåller vi FN-dagen på Djurgården vid FN-minnesmärket.
Alla som vill delta samlas vid FN-minnesmärket kl. 14.00 för en ceremoni, därefter fika på Sjöhistoriska museet. Mellan kl 17-21 träffas vi på Engelen. Läs mer här!

Livgardet/Kungsängen
11.00-11.15 Ceremoni
För de som så önskar deltaga i ceremonin vid Sjöhistoriska museet anordnat av Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna kl. 14.00, avgår transport från Swedint kl. 13.00.

Örebro
Vi samlas på FN-dagen kl 1600 i Nikolai kyrkan Örebro, för att fira FN. Vi samarbetar med Vox Nicolai som har en konsert samtidigt. Kom gärna i uniform. Efteråt samlas vi i minneslunden, för att hedra våra kamrater som inte finns hos oss längre.
Uppdaterad: 2015-10-19, av Per Lennartsson

VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM I ALMEDALEN

Försvarsmaktens ideella samarbetsorganisationer Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Invidzonen, Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, Svenska Soldathemsförbundet håller ett gemensamt seminarium under Almedalsveckan. Seminariet går under rubriken "Den svenska veteranen – ett ansvar för alla" och kommer att ta upp frågan kring stödet för veteraner och anhöriga inom civila såväl som militära insatser utomlands.
Vem ska ansvara för veteranerna och deras anhöriga?
Hur drar vi nytta av Försvarsmaktens och ideella organisationers tidigare lärdomar?
Hur ser stödet ut före, under och efter utlandsinsatsen?

Medverkande i paneldebatten är Jan Salestrand statssekreterare Försvarsdepartementet.
Allan Widman (FP), veteranutredare och ordförande i försvarsutskottet Sveriges riksdag,
veteranerna Hugo Karlsson och Mattias med anhörig Anna.
Moderator är Kristoffer Appelquist.

När: 1 juli 2015 klockan 13:00 – 13:45
Var: Försvarspolitisk Arena, S:t Hansgatan 11
Arrangör: Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Invidzonen, Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, Svenska Soldathemsförbundet

Missa inte seminariet: Vem lyssnar på våra veteraner?
I Sveriges mest dramatiska FN-insats Kongobataljonen (1960-64), tjänstgjorde över 6 000 man, varav 19 stupade. Efter insatsen har veteranerna haft svårt att få gehör för sina upplevelser. Vem tar ansvar för att våra svenska veteraner får höras i samhället?

År 2012 åkte 20 av veteranerna tillbaka till Kongo för att bearbeta sina minnen. Resan blev till en film som visar. Efteråt diskuteras filmens innehåll.

Medverkande: Peter Hultqvist, försvarsminister. Lennart Bengtsson, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna. Anders Stach, C FM Veteranenhet, Försvarsmakten.
Moderator: Marika Griehsel, regissör

När: 28 juni 2015 klockan 17:00 – 18:30
Var: Försvarspolitisk Arena, S:t Hansgatan 11
Arrangör: Armé- Marin & Flygfilm

Varmt välkommen!
Uppdaterad: 2015-06-23, av Per Lennartsson

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna svar på remiss Veteranutredningens slutbetänkande (SOU2014:27), Fö2014/908/MFI

SVF delar i allt väsentligt utredningens bedömningar och stödjer utredningens förslag.

Forskningen på veteranområdet bör utvecklas. Nuvarande forskning har i stor utsträckning inriktats mot att beskriva historik. Detta är viktigt, men en lika viktig del är att bedriva forskning kring preventiva metoder för att förhindra t.ex. psykisk ohälsa bland personal i insatsområden och utveckling av ett relevant ledarskap.

Utredningen behandlar inte behovet av att ta fram retrospektiv veteranstatistik. Utredningen uppskattar att 60 000 – 70 000 svenskar medverkat i internationella insatser genom åren. Det är SVF bedömning att det finns ett historiskt och ett operationellt behov av att förbättra statistiken även kring tidigare insatser.

Medverkan i internationella insatser ger för de allra flesta en rik erfarenhet och medverkar på ett positivt sätt till den personliga utvecklingen. Detta förhållande hamnar alltför ofta i skuggan av de problemområden som oftast exponeras i media. Veteran- och anhörigorganisationerna har i detta sammanhang en viktig uppgift att förmedla en mer rättvisande bild av veteranen som en resurs.
Uppdaterad: 2015-06-15, av Per Lennartsson

Veteraner visade styrka!

Vilken kamratskap och gemenskap vi uppvisade när vi tillsammans gick genom Stockholm under Veterandagen. Vilken kraft det gav! Alla ni som var med under manifestationen i Stockholm ska ha ett stort TACK för att ni var med och förgyllde Veterandagen och ställde upp för att marschen kunde ske. Tillsammans är vi starka!
Tack till våra vänner från Norge, Karl-Erik Aalen NVIO, Arild Lihaug och Arne Semb med fru samt att Kim från Danmark valde att vara med under Svenska Veterandagen.

Ett stort tack ska också riktas till Jernhusen som äger Centralstationen då de lät oss genomföra en Flashmob där. Sedan ska gänget i gula västar från 242:a insatskompaniet Birger Jarl; Sunitha Forsberg, Veronica Fredriksson, Lina Karlsson, Madelen Fogelkvist, 262:a insatskompaniet Västerort; Kristina Bergström och 243:e bevakningskompaniet Engelbrekt; Kerstin Reinholdsson ha ett stort tack deras insats! Tack till fotograferna Malin Bondeson, Kim Svensson och Karin Ottosson, Jörgen Ferm och Lars Thidevall som var chaufförer av följebilarna, Fredsbaskrarna Stockholm för att ni tog hand om fanorna på ett sådant snyggt sätt, SveaCater för vattenflaskor, Hemvärnets musikkår Södertörn för trummor och takt, och sist men inte minst Polisen i Stockholm som beredde vår väg genom storstan. Tack också Fältartisterna för sång och stöd!

För sin styrka att hjälpa andra fick Martin Bauhn utmärkelsen Årets Veteran 2015. Han om någon var värd hederstecknet som tillsammans med sina vänner Karl Schooner och Johan Sällkqvist startade upp VRR. Grattis!

Ceremonin vid Restare avlöpte snabbt med bra tal och värdiga medaljeringar. Utställningsområdet höll hög fart i år med en mängd olika aktiviteter med b.la. fallskärmshoppning, räddningsinsatser vid bilolycka, ballongkonstnär till alla ungars glädje och en överflygning med C-130 Hercules som fick ett vist media genomslag.

Veterankonserten inledes med att Magnum Coltrane Price, Jonas Wall och Paolo Murga tillsammans med delar ur Arméns musikkår framförde den nya veteransången - När vi kommer hem. Hoppas att fler svenska artister tar till sig detta och skriver nya ”basker blå”. Mikael Tornving tog sedan över hela Försvarsmakten eller i vartfall showen och gjorde ett bejublat jobb. En mer klockren konferencier får vi leta efter. Tornving i all ära men musiken höll rak igenom mycket hög klass där Arméns Musikkår visade styrka med stöd av bl.a. Mia Löfgren och Johannes Kotschy från Fältartisterna. Det var en värdig avslutning på en mycket lyckad veterandag.Efter vackra ord från bl.a. statsminister Stefan Löfven och moderaternas Anna Kinberg Batra så är det upp till bevis nästa år för riksdag och regering att visa sig med oss veteraner. Men de har redan chansen att visa sitt stöd 14-22 augusti då Veteranmarschen går mellan Örebro och Stockholm.

Text: Per Lennartsson, veteran och ansvarig för förbundets kommunikation!
Foto: Kim Svensson - Purpleninja.se
Uppdaterad: 2015-06-03, av Per Lennartsson

INSTÄLLT! Lilla Veteranmarschen 2015 - Rasmus på luffen

OBS! Inställt pga av får få deltagare! Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och Grön Famn (ABF-Örebro) planerar sommarens roligaste läger för barn.
Under fem dagar kommer vi på luffarvis ta oss ända fram till slutsträckan av veteranmarschen i stadsparken i Örebro. Vi kommer ta oss fram med ånglok, häst och vagn och till fots. Vi kommer sova i tält eller under bar himmel (för er som vill och vågar) fiska från flotte på Ramsjön, äta massor av glass och en massa annat skoj. Äventyret avslutas med att vi promenerar den sista biten av veteranmarschen ända in i mål, där blir det medalj- och diplomutdelning.

Är du barn till någon som är, ska eller har varit på insats utomlands? Då är du varmt välkommen att följa med på detta fantastiska äventyr!

OBS! Inställt pga av får få deltagare!


För mer information och anmälan: kansliet@sverigesveteranforbund.se, telefon: 08-25 50 30.

Missa inte chansen att leva som Rasmus på luffen i sommar!
– Lägret är kostnadsfritt!

Och du! -Missa inte återträffen och stora veteranmarchen i Stockholm den 22/8! Det blir buskul!
Uppdaterad: 2015-06-27, av Per Lennartsson

Förbundsstyrelsen 2015-2017

Förbundsordförande. Lennart Bengtsson, 62 år brigadgeneral (PA) från Norrtälje, gift och två vuxna barn. Tidigare chef Swedint. Utlandsmissioner i Kosovo. Han har dessutom efter tiden på Swedint bl a arbetat på Utrikesdepartementet.

Vice Förbundsordförande. Jerker Westdahl, 59 år överstelöjtnant i reserven från Skåne. Han har gjort utlandstjänst både på Cypern och i Afghanistan. Fd ordförande i Fredsbaskrarna Skåne.

Ledamot. Ylva Ehrin, 56 år polis från Stockholm. Hon har bl a varit utsänd i flera länder och gjort mycket uppskattade insatser, bl a i Kosovo (EULEX). För närvarande arbetar hon en stor del med internationellt arbete i Colombia.

Ledamot. Mika Sörensen, 51 år från Tranås, gift med två vuxna barn. Arbetar med internationella fredsinsatser på Folke Bernadotteakademien. Har gjort ett stort antal internationella civila och militära insatser och är för närvarande utsänd till EUMM Georgien. Tidigare styrelseledamot.

Ledamot. Rikard Bengtsson, 44 år från Stockholm har fru och två barn. Överstelöjtnant och arbetar på Livgardet. Gjort utlandstjänst vid JK04 och KS20 och tidigare styrelseledamot sedan flera år.

Ledamot. Tor Cavalli-Björkman, 57 år, har två vuxna barn, var chef för FM Överlevnadskola under 9 år. Tjänstgör idag vid Force Headquarter för NBG 15. Har gjort flera insatser. Medlem i Blue Berets MC.

Ersättare. Daniel Sandberg, 48 år från Skövde. Tidigare på FM Veteranenhet och har där varit mycket drivande för veteraner, bl a i samband med veterandagen. Flertal missioner under lång tid.

Ersättare. Johan Sundin, 45 år från Varberg. Har gjort insats: JK08 (Zagreb), DB04 (Doboj), DB12 (Sarajevo) samt FS04 (Kabul). Tidigare suppleant i styrelsen.

Revisorer
Lekmannarevisor. Claes Anell, 75 år från Norrköping. Tidigare arbetat på Swedint. Ett flertal missioner. Tidigare revisor i SVF.
Lekmannarevisor. Lars Andersson, 62 år från Höör. Har tjänstgjort i Sinai, Libanon, Kuwait och Bosnien. Tidigare revisorssuppleant.
Ersättare. Monica Larsson, 45 år från Stockholm. Arbetar på FM Veteranenhet. Har tidigare arbetat på Swedint och även gjort utlandsmission bl a i Tchad.

Uppdaterad: 2015-06-22, av Per Lennartsson

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna var på lysningsmottagning på Kungliga slottet

Foto: Claudio Bresciani / TT
Igår 17 maj uppvaktades förbundets höge beskyddare Prins Carl Philip och Fröken Sofia Hellqvist av Lottie Nordström och Björn Eggeblad då prinsparet höll lysningsmottagning på Kungliga slottet. Förbundet överlämnade boken om Fredskockarna – I grytorna för freden och fick möjlighet till en stunds trevligt samtal. Invidzonen var också representerat genom Anna Nybling.


Bildtext: STOCKHOLM 20150517, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) fr Anna Nyhling (Invidzonen), prins Carl Philip, Sofia Hellqvist, SVF:s Lottie Nordström och Björn Eggeblad, under uppvaktningen av prinsparet vid lysningsmottagningen på Stockholms slott på söndagen. Foto: Claudio Bresciani / TT
Uppdaterad: 2015-05-18, av Per Lennartsson

Race For Heroes

Race For Heroes är en solotävling i multisport som genomförs i Karlsborg i anslutning till nationaldagsfirandet den 6 juni 2015.

Denna tävling är inget för den otränade utan en riktig fysisk utmaning. Överskottet från tävlingen går oavkortat till Försvarsmaktens veteraner (veteranorganisation). Om du som innehar ett veterankort anmäler dig till tävlingen erbjuds du fri kost och logi. Boende sker i logement natt mellan 5-6 juni. Du bjuds på kvällsmål den 5 juni samt frukost och en lättare lunch efter målgång den 6 juni. I anslutning till att du checkar in genomförs kontroll av ditt veterankort tillsammans med legitimation.

För anmälan och mer info om tävlingen se hemsidan: www.arseries.se

Uppdaterad: 2015-03-18, av Per Lennartsson
Så här ser en korrekt medalj ut!

Felaktig Nobel Fredspris medalj utskickad

Viktig information! Medalj "Nobel Fredspris" som är levererad från oss från december 2014 och fram till förra veckan är felaktig. Vi kommer att meddela alla som köpt medaljen som får den utbytt mot en som är korrekt. Prel. leverans är i början av april.

Vi är ledsna för det inträffade och vid frågor kontakta kansliet på 08-25 50 30 eller kansliet@sverigesveteranforbund.se
Uppdaterad: 2015-02-25, av Per Lennartsson

Nyhetsbrev 1 2015

Årets första nyhetsbrev från Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Uppdaterad: 2015-02-12, av Per Lennartsson

Kansliet flyttar till nya lokaler!

Äntligen flyttar kansliet till nya lokaler på Klostergatan 23 i Örebro. Under perioden 2-13 februari kommer vi att ha begränsad möjlighet gällande; utskick av profilprodukter, medlemshantering och telefonpassning.

Hälsningar
Kansliet
Uppdaterad: 2015-01-30, av Per Lennartsson

Bygg och Fastighetsbranscherna rekryterar Svenska Veteraner

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) och Isaksson Rekrytering har den 6 november 2014 ingått ett samarbete avseende rekrytering, karriärutveckling och personaluthyrning.
Ira Isaksson och Anders Ramnerup - Foto: Per Lennartsson
Uppdaterad: 2014-11-07, av Per Lennartsson

Specialgjorda tennsoldater stöttar veteraner

Ancile Design jobbar med något så ovanligt som att göra tennsoldater. Nu har de gjort en specialutgåva med en FN-soldat i Kongo och en soldat i Afghanistan. Tennsoldaterna kommer säljas till förmån för Sveriges militära och civila veteraner genom Kamrathjälpen. Försäljningen startar 1 november.
Tennsoldats tillverkning
Att ta fram en tennfigur är ganska lång process. Det absolut första steget är att hitta en bild på någon som verkar intressant. Om inte vi tycker en ”gubbe” är spännande tycker nog ingen annan det heller. Det blir dessutom inte roligt att arbeta. Den första bilden kan finnas i Krigsarkivets stora samlingar av uniformsplanscher eller i en bok.

Just dessa två tennfigurer, där har vi fått de flesta referensbilderna från personer som har genomfört eller genomför utlandstjänst, de har dessutom rättat till våra figurer efter hand.De två första figurerna görs i en blandning av lera och vax. Dessa lerskulpturer kallar vi för ”masterfigur” Lermastern figuren är den figur som kommer att skapa den första gjutformen och ur den gjutformen får man en metallmaster. Metallmastern är en hård ”gubbe” och med hjälp av denna skapar man den (de) gjutformar som ska massproducera tennfigurerna.

För att få bästa gjutresultat så gjuter man ibland figuren i olika delar som man sedan sammanfogar med ett starkt lim.

Därefter är det dags för att måla figuren, först en tunn grundfärg och därefter målas figuren i de färger han är tänkt att ha.All tennsoldatstillverkning börjar med en bild på en verklig person och till specialutgåvan för Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna har Ancile Design fått in bilder från många veteraner som själva gjort utlandstjänst.

Tennsoldat Afghanistan och Kongo är ca: 11,3 cm höga och väger 240g. De är handmålade med väldigt hög finish och detaljrikedom. Tillverkare är Ancile Design AB. Överskottet av försäljningen går till Kamrathjälpen

De helt unika och exklusiva tennsoldaterna finns här till försäljning 1 november.
Uppdaterad: 2014-10-28, av Per Lennartsson

Stort fokus på veteranfrågan

Under politikerveckan i Almedalen hamnade veteran- och anhörigfrågan högt upp på agendan, högre än någonsin tidigare, detta tack vare ett antal seminarier.
SVF genomförde ett eget seminarium ”Vem bryr sig om våra veteraner och deras anhöriga?” Medverkade gjorde riksdagsman Allan Widman, (FP); general Sverker Göranson, Försvarsmakten; generaldirektör Helena Lindberg, MSB; rikspolischef Bengt Svenson, RPS; generaldirektör Sven-Eric Söder, Folke Bernadotteakademin. Moderator: Stefan Ring, Allmänna Försvarsföreningen.

Allan Widman inledde och berättade lite kort om vad veteranutredningen har kommit fram till att bl.a. inkludera alla personer som skickas ut av svensk statlig myndighet. Utredningen ska skickas ut på remiss och en ny riksdag ska förhoppningsvis godkänna en ny lag. Myndighetscheferna var väldigt eniga i att ett bättre stöd var välkommet för utsänd personal och att resurserna behövs. Det de inte kunde enas kring var begreppet veteran där FBA och MSB reserverar sig, men som ÖB Sverker sa; definitioner bör vi inte lägga så mycket fokus på.
Se seminariet på YouTube

I anslutning till seminarielokalen arrangerade Fredsbaskrarna Gotland, Försvarspolitiskt café. Här mötes försvars- och säkerhetspolitiskt intresserade i samtal över en kopp kaffe. Här fanns även möjlighet till att ladda mobiltelefoner.

Försvarspolitisk arenas mingel var ett mycket välbesökt evenemang med en bred massa av besökare som minglade och pratade försvarspolitiskaämnen under onsdagskvällen.
Läs mer om FPA - Försvars- och säkerhetspolitik i Almedalen

Fler seminarium under Almedalsveckan (kommer inom kort)
Uppdaterad: 2014-09-30, av Per Lennartsson

”När det civila mörkret sluter sig runt mig, då står jag inte ut"

om sår i själen och vad andra borde säga

Foto: Foto: Pixhill.com

Soldater som skadats i krig, som fått sår i själen: Om det handlar fyra program i Sveriges Radio, Dokumentär och Tendens. Vi får lyssna till soldater, officerare, anhöriga och Försvarsmaktens chef för veteranenheten. Programmen sändes i början av mars, men går förstås att lyssna till på webben.

Inte de fysiska skadorna
När Kongo berättar sin historia lyssnar jag uppmärksamt. Dialekten är göteborgsk och han verkar förnuftig och rationell. Snart visar det sig att han bär på ett riktigt helvete. Han blev skadad i nacke och ben av en IED (improvised explosive device) 16 oktober 2010 under FS19. Men det är inte de fysiska skadorna som är problemet. Kompisen Kenneth Wallin omkom. ”Hade jag något ansvar?” frågar sig Kongo. Han satt vid ratten och Kenneth stod i luckan för att de skulle kunna navigera i beckmörkret. Det första Kenneths anhöriga sa till Kongo när han kom hem var: ”Det var inte ditt fel.” Då släppte en klump hos Kongo. Men i krig tar man risker. Hade fordonets mörkerutrustning fungerat bättre etc.

Fordonsförare behövs
Också Kongos mamma Daina är med i ett av programmen. När Kongo fått samtalet från Arméns jägarbataljon om att en fordonsförare behövdes tvekade han inte. Det gjorde Daina men visste att det var det Kongo ville. Nu, 2014 med facit i hand, är det lätt att säga vilket beslut som skulle ha fattats.

Kongo börjar få problem hemma i Göteborg. PTSD:n kommer krypande. Han håller sig hemma. Mamma Daina gör så gott hon kan för att hjälpa honom. Hon kramar om sin son. Efter två år får Kongo komma till psykolog. ”Då säger hon: Jag tror inte att försvaret gör såna här saker.” Kongo öppnar sig för psykologen, men ”hon har mage att säga att jag hittar på”, säger Kongo i programmet. Han har nu förstås fått en diagnos av psykiatrin: ”…uttrycker oro för bristande empati.”

Empati för själen
Oron för att andra inte ska fatta hur han mår, delar han med alla soldater som fått ett sår i själen. Det är lätt att ha empati med en person som brutit benet, men när själen är trasig, blir det svårare. År 2014 är vi inte förmögna att hantera en situation där vår kamrat säger: Jag har en sån fruktansvärd ångest, jag är heldeppig. Vi vet inte vad vi ska säga, för vi kan ju inte säga: Det går över ska du se, inget att hänga läpp för, kom igen nu, du är ju jägare…
Kongo är klar i tanken och säger saker som borde ramas in: ”Jag stod ut med brinnande krig i främmande land. Men när det civila mörkret sluter sig runt mig, då står jag inte ut. Och det är det kriget jag utkämpar i dag. Det tar inte slut.”

Risken mindre bland militärer
Temat för radioprogrammen är: Vad händer med soldaten när han kommer hem? Kongos berättelse är det svar många soldater har. PTSD är ett sjukdomstillstånd som drabbar både militärer och befolkningen. I Sverige är sannolikheten 4,6 procent att någon ska drabbas av PTSD under sin livstid (kapten David Bergman), bland militärer är risken mindre. Försvarsmakten har ett lagstadgat livslångt ansvar för sina soldater. Samtal genomförs före och efter mission.
Veteranenhetens chef Anders Stach säger i ett av radioprogrammen: ”…har man varit med om något ska man vara tydlig med det. Det finns inga tabun att prata om psykiska problem i Försvarsmakten.”

Hur mår du?
Johanne Hildebrandt menar att det är svårt att prata om sår i själen, hon har själv symptom efter sitt liv som krigskorrespondent. En officer, Mats, som tjänstgjort under BA01 berättar om det svåra att tala med sin 19-årige son Nico om vad han går igenom. Av vuxna har han väntat sig frågan: Hur mår du? Men aldrig fått den. Mats trauma är en skenavrättning i Bosnien 1993. Han minns till och med det metalliska ljudet när avtryckaren går, det flinande ansiktet hos innehavaren av Kalashnikoven, hur han bagatelliserat händelsen första veckorna, ”en kustjägare ska väl stå ut med sånt”.

Men oron kom, Mats pratade med bataljonspastorn, och det blev hemresa i förtid. I Kalmar visade sig symptomen allt oftare, han blev frånvarande i samtal, flashbacks kom. ”Nu dör jag, jag ser min hjärna tapetsera himlen”, säger han. Han var med om mycket elände i Bosnien, det var trasiga barn, nedbrända hus. Varför pratade han inte om sina upplevelser? ”Jag ville inte känna mig svag som officer, man ska vara chef, ett ideal.”

Fredsbaskermöten
Men hemma i Kalmar träffar han sina kamrater en gång i månaden på Fredsbaskrarnas möten. Där är det öppen stämning. Mellan de mötena upplever Mats tystnaden. Ett tag åkte han till en stökig Stockholmsförort på helgnätter. I det hotfulla kände han sig lugn där han gick omkring. Sonen Nico ger honom också en anledning att leva.

På Danderyds sjukhus har han fått behandling, s.k. EMDR-terapi. Den går ut på att koppla samman ett minne om något som hänt och känslan i den händelsen. EMDR har visat sig ha gynnsam effekt på personer som drabbats av PTSD.
Om Försvarsmaktens uppföljningsansvar säger BA01-chefen öv Ulf Henricsson: ”Om inte landstinget klarar sin uppgift, finns det privata läkare.” Han har gjort flera resor till Bosnien efter kriget och tagit med sig soldater och officerare som har trauman efter missionen. På plats har de tillsammans gått igenom vad som hänt. Då har knuten lösts upp.

Text: Per Lunqe
Uppdaterad: 2014-10-09, av Per Lennartsson

Folke Bernadottesamlingarna

Det vi gör i dag är morgondagens historia
Om man knappar in sig i veteranarkivet och söker på Kongo, dyker flera intressanta dokument upp. Det var ett blodigt krig men mellan varven var det också lugnt och de svenska soldaterna levde ett normalt liv. Så här står det i ett brev:

”Elisabethville den 8/7 -61, Hejsan! Hur har ni det därhemma nu? Har sommaren kommit på allvar? Här nere är det fint väder som vanligt men lite kallt på nätterna… Vad beträffar nöjen så är de sällsynta, här finns inga dansställen som hemma men här finns flotta restauranger som vi brukar gå till… Ps. Hälsa grabbarna" – Lasse

2,5 miljoner
På FBS som har två rum i Försvarshögskolans lokaler, jobbar tre personer med att fylla samlingarna och veteranarkivet. Det är Johan Landgren, Carl Norman och Fredrik Öberg. I samlingarna finns två och en halv miljoner handlingar. Nu kraftsamlar FBS för att bygga på veteranernas minnen.
– I veteranarkivet har vi i dag dokument från 17 personer och ytterligare åtta är under inskanning, säger Carl.
Med 100000 veteraner som varit ute finns det också mycket material för FBS att få in.
– Det blir som ett pussel med hundra tusen bitar, säger Johan.
Ibland får han frågan, det här kan väl inte vara av intresse?
– Allt är intressant, säger han. Även små delar är delar av en helhet.
För vem är det intressant?
– I första hand för forskare och journalister, förstås också för alla veteraner, men också för allmänheten, säger Johan.

PUL inget hinder
FBS är ett litet projekt vid myndigheten Folke Bernadotteakademin. Ett problem 2006 när insamlingen drogs igång var PUL, personuppgiftslagen. En myndighet får inte lagra uppgifter om personer på det sätt som FBS ville.
– Vi hade kontakt med Datainspektionen och fick 2007 en ändring i förordningen, vilket innebär att vi får publicera uppgifterna i FBS, säger Johan.

När Fredsbaskern besöker FBS är det en vanlig dag för Johan, Carl och Fredrik. Carl skannar in dokument från Korea 1956. Fredrik jobbar med bilder från Kongo. Han skriver också ett FBS-inlägg på Twitter, 117 tecken och en länkad bild från Sveriges första fredsinsats, Saarbataljonen 1935.
– Twitter är en bra kanal för att vi ska synas, säger Fredrik.

FBS besöker också möten där de berättar om sin verksamhet, bland andra på Kongoveteranernas årsmöte.
– Vi vill synas mer, säger Carl.
Om FBS syns mer, blir det också fler veteraner som delar med sig av sina minnen. Men det finns begränsningar, personalen räknas till tre.
– Vi vill verkligen ta hand om de dokument vi får in. Därför är det en förtroendefråga att vi inte tar på oss mer än vi kan hantera, säger Johan.

Användarkonto
FBS ligger nu inne med en ansökan hos Riksbankens jubileumsfond om medel för två tjänster under tre år.
– Vi är med i andra ansökningsomgången och vid positivt besked kan vi lägga alla resurser på att samla in veteranminnen efter nyår, säger Johan.

Hur gör man för att komma åt samlingarna, veteranarkivet?
– Man kan besöka FBS-anslutna universit, högskolor, museer och bibliotek. Man kan också ansöka om ett tidsbegränsat personligt användarkonto hos oss, säger Johan.
Alla veteraner som skickar sina brev, bilder och filmer får inloggning om de önskar. Och deras dokument är av stort värde för FBS.
– Myndighetshandlingar om missioner ger ett makroperspektiv. Veteranerna står för mikroperspektivet, säger Johan.
FBS får också dokument från Krigsarkivet. De omvandlas till digitala filer.
– Det underlättar förstås för den som vill veta mer om en speciell insats. Man kan ju sitta vid en dator och snabbt gå igenom det som finns, säger Johan.
Men all information, alla dokument publiceras inte på FBS.
– Vi tar inte med läkarjournaler, disciplinprotokoll eller bilder på döda. Vi måste handla i enlighet med god sed säger Johan.

Text: Per Lunqe


Om Folke Bernadottesamlingarna, FBS
Folke Bernadotteakademin har sedan 2006 drivit ett projekt för att dokumentera svenska fredsinsatser. Folke Bernadottesamlingarna, FBS, underlättar forskning, studier, utvärdering och erfarenhetsinsamling.

Johan Landgren, Fredrik Öberg och Carl Norman jobbar för att bevara dina minnen.
Foto: Per Lunqe

Historiska dokument sparas på ett sätt så att de inte förslits. Hundratals hyllmeter dokument är eller ska bli digitalt sparade: brev, bilder, filmer, rapporter, krigsdagböcker och lägesorienteringar. Dokumenten visar förberedelser, insatsförlopp och avveckling av insatser.

Det är ett stort arkiv för veteraner – Folke Bernadottesamlingarna, FBS. Du kanske har brev eller bilder på
vinden? Tveka inte att skicka dom till FBS, där omvandlas de från gulnat papper till digitala dokument,
originalen får du sedan tillbaka.

Det går bra att kontakta oss på:
fbs@folkebernadotteacademy.se

Johan Landgren – Projektledare, Tel: 073-832 68 53
E-post: johan.landgren@folkebernadotteacademy.se

Fredrik Öberg – Arkivarie, Tel: 072-215 47 60
E-post: fredrik.oberg@folkebernadotteacademy.se

Carl Norman – Arkivarie, Tel: 072-2194530
E-post: carl.norman@folkebernadotteacademy.se
Uppdaterad: 2014-10-09, av Per Lennartsson

Veteranutredningen är överlämnad – nu är det dags för verkstad!

Onsdagen den 7 maj överlämnades Veteranutredningen till försvarsminister Karin Enström (M) av riksdagsmannen och utredaren Allan Widman (FP). Förra året överlämnades en delrapport. Det är en gedigen och väl utförd utredning som har haft som uppgift att belysa helheten för omhändertagande av veteraner och ta svensk veteranpolitik vidare. Nu är det dags för politikerna – oavsett färg – att sätta igång verkstaden.
Allan Widman överlämnar utredningen till Karin Enström. Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet
Bakgrunden till utredningen står att finna i vår egen närhistoria, från Kongo på sextiotalet till dagens internationella operationer. Sverige har skickat, skickar och kommer att skicka kvinnor och män på internationella uppdrag till kris- och konfliktområden över hela världen.
Det handlar om både militär personal och civil personal som under olika myndigheters ansvar markerar svenska intressen inom humanitära insatser, övervakande insatser och militära missioner. Kort sagt, de är den förlängda armen av vår utrikes-, säkerhets- och biståndspolitik.

Sverige duktiga på att hjälpa andra
Vi har varit duktiga på att hjälpa utsatta i andra länder och mindre bra på att hjälpa våra egna när de kommer hem, i synnerhet om de har fått problem.
De senaste åren har mycket gjorts för att ändra på denna situation. En rad åtgärder har lett till att hemvändande tas om hand på ett bättre sätt. Men stora brister har kvarstått.

Bra utredning – nu kommer farorna
Den widmanska utredningen har på ett förtjänstfullt sätt identifierat kvarvarande brister och kommer med förslag. De viktigaste torde vara tydliggörandet av anställningsmyndigheternas ansvar för sin personal, fokus även på civila veteraner, fokus på forskning och kunskapsuppbyggnad samt förslaget om en ny veteranmyndighet samt ambitionen att i samverkan med våra nordiska grannar gå vidare med upprättande av veterancentrum.
Vi veteraner gläds åt att frågorna får ny skjuts framåt men vill samtidigt peka på några faror runt hörnet.

Myndighet ersätter inte veterancenter
Vissa ställer sig kritiska till om inrättandet av en ny myndighet är en vettig del av lösningen. De frågar sig om vi verkligen behöver fler myndigheter? Vi tror att den om den ges rätt mandat på ett kraftfullt sätt paradoxalt nog kan motverka den byråkrati som är veteranernas problem idag, nämligen att ”hamna mellan stolarna” när man behöver hjälp.

Men ett veterancenter behövs fortfarande. En myndighet kan inte ersätta detta. Myndigheten kan vara dörröppnare åt ett veterancenter, som sedan tar hand om operativa och praktiska saker, men får aldrig bli ett substitut.
Det finns enligt vår mening inte heller någon anledning att ytterligare vänta på ett veterancenter. Arbetet med att skapa detta måste börja nu.

Specialistsjukvården ska inte avgöras på bostadsort
En viktig utmaning är också att hitta en lösning för de veteraner som behöver tillgång till specialistvård för psykiska och/eller fysiska skador. Idag handlar det om var man bor huruvida man får kvalificerad vård eller inte.
Varje landsting gör sina egna prioriteringar och likabehandlingsprincipen är problematisk i detta avseende. Det är kanske här som den föreslagna Veteranmyndigheten kan fylla en viktig funktion att säkerställa den kvalificerade vården i samverkan med landstingen.

Tanken är klar – dags för handling!
I höst stundar det val. Oavsett vem som bildar regering i höst är vårt budskap följande: Nu är utredningen klar; agera och agera skyndsamt med att implementera utredningens förslag i verkligheten.

Oavsett politisk färg och syn på Sveriges internationella deltagande i civila och militära missioner borde alla kunna vara överens om en sak: att hedra och respektera veteranernas behov av erkännande, stöd och hjälp. De är alla människor som löst uppgifter för Sveriges räkning i svåra och utmanande situationer utomlands.

Anders Ramnerup
Generalsekreterare, SVF

Alf Ingesson Thor
Ordförande, Stiftelsen Jesper Lindbloms minne
Uppdaterad: 2014-10-16, av Per Lennartsson

Lokalförening i Göteborg

Vid en träff på The Bishops Arms på Järntorget i Göteborg, en onsdagskväll i slutet av 2014 kläcktes idén om att starta upp en lokalförening till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna. Veteraner i och runt Göteborg hade då träffats på nämnda pub sedan oktober 2013, efter att Göteborg varit utan träffplats under några år.

Tankar om att försöka lyfta veteranverksamheten i Göteborg till nästa steg fanns och nu vill vi göra det i organiserad form. Så den 21 februari träffades ett antal intresserade veteraner till ett konstituerande möte på Lindholmen i Göteborg. Beslut togs om att vi skulle starta föreningen Fredsbaskrarna Västkust, den 4 mars höll vi det första styrelsemötet. Uppsamlingsområdet är tänkt att vara från Bohuslän i norr ner till Halland i söder. Självklart välkomnar vi alla veteraner oavsett hemort.

Vi välkomnar även "veteraner" från civila myndigheter och organisationer så som Tullverket, Polisen och MSB.

Fredsbaskrarna Västkust anordnar ”Träffplats Göteborg” på The Bishops Arms första onsdagen i månaden. Föreningen har en grupp på Facebook samt hemsida under förbundets hemsida.

Vill du vara med och utveckla lokalföreningen så är du mer än välkommen att höra av dig till någon av oss, eller dyka upp på våra träffar. Vi vill även uppmana alla som vill tillhöra lokalföreningen Fredsbaskrarna Västkust att gå in på förbundets hemsida och via sektionen medlemsuppgifter knyta sig till Fredsbaskrarna Västkust. Genom att koppla ditt medlemskap i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna till Fredsbaskrarna Västkust så överförs en del av medlemsavgiften till lokalföreningen vilket ökar våra möjligheter att ordna lokala aktiviteter och föreläsningar.

Här följer en presentation av styrelsen:
Ordförande och kamratstödjare är vår egen Jan Persson Cooper. Jan har varit C Polgrp på L106 och har även deltagit i ”missioner” för MSB.

Fredrik Edén, vår Vice Ordförande, är 42 och är från Karlskrona. Fredrik jobbar som anestesisjuksköterska på Sahlgrenska sjukhuset. Han har gjort KS14 i Kosovo. TD 01 i Tchad som sjuksköterska på sjuktransport samt FS18 och FS20 som narkossköterska.

Näst i ledet är vår Kassör: Mikael Bodell som bor i Jonsered utanför Göteborg. Han har gjort FN-tjänst på Cypern (83C) och Libanon (91L, 92L)

Vår informatör, Andreas Kardin, bor i Olofstorp och jobbar till vardags som konsult med projektplanering. Andreas är aktiv hemvärnsman och har gjort KS05 som Amröjare.

Mer information kommer..

Återigen; I föreningen Fredsbaskrarna Västkust välkomnar vi alla som på ett eller annat sätt har deltagit och verkat för fred och humanitära insatser. Så väl som militärt som civilt.

Väl mött på någon av våra träffar i framtiden!
Uppdaterad: 2017-03-14, av Fredsbaskrarna Västkust - Andreas Andersson

Hjälp oss värva medlemmar!

Vår verksamhet är direkt beroende av ett stabilt inflöde av medlemmar. Det är på så sätt vi säkrar de ekonomiska medel som krävs för att hjälpa
veteraner och deras anhöriga – nu och i framtiden. Därtill kan vi tillsammans bli starkare och påverka i veteranfrågan.

Vi tror att många veteraner som ännu inte är medlemmar skulle bli det om vår verksamhet synliggjordes bättre. Hjälp oss hjälpa fler genom att värva nya veteraner och stödmedlemmar.

Vi vet att du som veteran är den bästa ambassadören vi kan få.
Uppdaterad: 2015-12-15, av Per Lennartsson
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
      

      
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå