Lite information

Hej veteraner!

Medlemskap
Alla som bor i Örebro län och blir/är medlemmar SVF är med automatik medlemmar i Fredsbaskrarna Örebro. Det kan gälla anhöriga eller andra i din bekantskapskrets som vill vara med att stödja Sveriges veteraner. Dessa är mer än välkomna att delta i våra aktiviteter.

Veteranträffar under hösten i Örebro

Idag, den i juni 2017, har Örebroföreningen genomfört sitt extra årsmöte och antagit nya stadgar.
Utöver ovanstående valdes en ny styrelse.
Styrelsen kommer att skicka ut mer information inom kort men fram till dess, ha en skön nationaldag/försommar.
Thomas Eriksson - Kassör
Uppdaterad: 2017-06-01, av Fredsbaskrarna Örebro

På gång i Fredsbaskrarna Örebro

Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
      

      
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå