Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Möte i Danmark med Board of Nordic Veterans Federation (BNVF)

Den 21 till 23 augusti genomfördes på marinbasen Gniben i Danmark årets möte med BNVF. BNVF är den nordiska sammanslutningen av våra veteranförbund i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sammanslutningen hette tidigare Board of Nordic Blue Berets, men bytte namn i fjol för att bättre överensstämma med förbundens nationella namn.
Den svenska delegationen bestod av förbundsordförande Sverker Göranson, vice ordförande Jerker Westdahl, kamratstödjare Peter Larsson och vår initiativtagare för veteranmarschen Lars-Göran Nyholm.
Syftet med mötet är att för varandra redovisa vad som skett i veteranfrågor under det senaste året, ge exempel på utvecklingsmöjligheter (aktiviteter, appar, namnfrågor etc), men också analysera hur vi kan bli bättre genom nordiskt samarbete. Detta år var det även dags att byta president för BNVF från norska Britt Tove Berg Brestrup till Paavo Kiljunen från Finland.
Programmet sträckte sig från måndag kväll till onsdag morgon. Innehållet var bland annat en genomgång av en PTSD-app som Danmark översatt från USA, innehållande en del för anhöriga och en del för drabbade. Vidare en information kring en särskild terapi med bruk av hästar. Båda dessa var intressanta och något vi tar med hem för vidare bearbetning.
Det ägnades särskild tid i en ”ordförandegrupp” och en ”kamratstödjargrupp” där bland annat rekrytering av yngre, civila och olika uppföljningsmetoder behandlades. Bra diskussioner där det beslutades att tillsätta en nordisk arbetsgrupp för att specifikt bearbeta rekrytering. Vidare att skapa en ”point of contact” i varje land för veteranmarschen 2018 och därmed möjliggöra ett utvecklat deltagande från övriga länder när vi rör oss upp i norra Sverige. Slutligen beslutade också presidenterna att de skulle mötas igen över en dag i februari för att öka trycket i samarbetsfrågorna och också förbereda sig inför möte 2018 med World Veterans Federation.
Sammantaget var detta ett effektivt och bra möte som vi tror ska bidra till att utveckla flera för oss viktiga frågor.
Uppdaterad: 2017-08-29, av Lottie Nordström
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
      

      
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå